Diafragmabråck

Senast ändrad 2016-01-20 av Jenny Ryberg Vårdadm sekreterare

Diafragma (mellangärdet) är den kupolformade muskel- och bindvävsplatta som skiljer bröstkorgen från bukhålan. Matstrupen går genom en öppning (hiatus) i diafragma ner till magsäcken. Gränsen mellan matstrupe och magsäck, (gastroesofageal junction) ligger nedanför diafragma. Om öppningen är för stor kan en del av magsäcken tryckas upp i bröstkorgen och hamna ovanför mellangärdet. Detta kallas diafragmabråck, och detta försämrar funktionen i övre magmunnen. Diafragmabråck är synnerligen vanliga och förorsakar normalt inga besvär och kräver ej heller behandling. Risken för att ett bråck ska bildas ökar med stigande ålder och övervikt. Diafragmabråck uppkommer ibland under graviditet.

De flesta patienter med matstrupskatarr eller matstrupeinflammation (esofagit) har diafragmabråck. Matstrupskatarr uppstår när det sura innehållet i magsäcken backar upp i matstrupens nedre del och skadar matstrupens slemhinna. Dessa besvär kallas gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Muskulaturen i matstrupens nedersta del fungerar normalt som en slutmuskel. Denna övre magmunnen öppnas när föda sväljs ned och stänger sedan för att förhindra magsyra från att backa upp i matstrupen. Om den övre magmunnen inte sluter tätt ger den sura magsaften frätskador på matstrupens slemhinna som inte tål magsyra. Svårighetsgraden av refluxsjukdom beror dels på graden av bristande magmunfunktion, dels på typ och mängd av maginnehåll som stöts upp och dels på den neutraliserande funktionen av nedsvald saliv. Lättare eller periodiska besvär är vanliga. Cirka 40-50% av människorna har reflux i lindrigare form.

Långvariga besvär medför risk för inflammation i nedre matstrupen och förändring av matstrupens slemhinna som kallas Barretts esofagus

Matstrupens insida är klädd med skivepitelceller, men hos vissa individer uppkommer tarmliknande slemhinna i området nära magsäcken. Denna förändring uppträder hos cirka 1,5-2 % av populationen. Barretts esofagus beror på att celler i nedre delen av matstrupen omvandlas till mer saltsyratåliga celler (skivepitel blir cylinderepitel, metaplasi). Detta sker då magsyra ofta och länge på grund av reflux felaktigt befunnit sig i matstrupen. 10 % av de individer som söker vård för uppstötningar har Barretts förändringar i esofagus.

Hos ett fåtal individer kan Barretts esofagus utvecklas till adenocarcinom. Patienter med Barretts esofagus ska därför stå under klinisk övervakning och registreras och handläggs baserat på omfattningen av cellförändringarna

Orsak
Bidragande orsak till symtom är övervikt, som ökar trycket i bukhålan och pressar upp magsyran i matstrupen. Även stress, rökning och kaffe som ökar produktionen av saltsyra i magsäcken är en bidragande orsak. En ärftlig faktor finns.

Så ställs diagnosen

Symtom
Symtom vid refluxsjukdom är halsbränna, sura uppstötningar, sveda i maggropen.
Refluxbesvär kommer efter måltid, vid tunga lyft och framåtböjningar, samt vid sänggående. Stor måltid och alkohol i synnerhet på kvällen ökar även symptomen

Patientens besvär är inte alltid i korrelation till diafragmabråckets storlek, men stora bråck kräver vanligen kontinuerlig medicinering och försvårar det dagliga livet. Om symptomen förekommer i perioder kan man i början pröva på medicinering. Besvären kan även lindras genom att höja huvudet med en tilläggsdyna i sängen och gå ner i vikt. Diafragmabråck är en godartad sjukdom och leder sällan till allvarligare problem. Ibland kan dock en inflammation av matstrupen leda till sådana förändringar att en operation är nödvändig.

Diagnostik
Vanligtvis är symtomen så typiska att behandling kan sättas in utan mer omfattande utredning. I många fall är besvären periodvisa och inte så svåra. Vid mera intensiva eller ihållande besvär utförs gastroskopiundersökning varvid matstrupen och magsäcken undersöks via en nedsvald slang med böjligt kikarinstrument. Graden av slemhinneskada i matstrupen bedöms och diafragmabråck eller andra förändringar i matstrupe/magsäck fastställs.  Inför ställningstagande till operation av diafragmabråck är manometri (tryckmätning) och 24-timmars pH-mätning i nedre matstrupen motiverat. Dessa undersökningar utförs via tunna plastkatetrar som sväljs ner.

Behandlingsalternativ

Operation är motiverat om symtomen är invalidiserande, om det är svårt att ändra livsföring och om man har svårigheter med medicineringen. Operationen tar cirka 2 timmar och kräver narkos. Svåra hjärt- och/eller lungproblem kan utgöra ett hinder för operationen.

Under operationen förminskas diafragmaöppningen och man gör en ”backslagsventil” runt matstrupens nedre del.  Operationen görs med titthålsteknik (laparoskopiskt) vilket innebär att koldioxidgas leds in i bukhålan för att få sikt och utrymme för kikare och instrument.  I bukväggen görs vanligen fem små hål. Genom dessa hål utförs operationen med hjälp av en kamera och en videomonitor. Vid operationen förs den del av magsäcken som varit på fel ställe tillbaka ner i bukhålan och man gör sedan en så kallad fundoplikation (fundus = magsäckens översta del). Två flikar av magsäcksväggen monteras runt matstrupens nedersta del.
Diafragmaöppningen förminskas med stygn. Hålen sys ihop eller täcks med sårtejp.

Fundoplikationen hindrar bråcket från att återbildas och återställer den övre magmunnens ventilfunktion, som låter maten passera ner och hindrar surt maginnehåll från att regurgitera till matstrupen. Resultatet av operationen är gott. Efter operationen känner något fler än hälften av de opererade en övergående smärta vid matintag. Man får börja dricka dagen efter operationen och ofta får man också gå hem den dagen.
En nackdel med operationen är att den kan medför oförmåga att rapa eller kräkas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Diafragmabråck är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Diafragmabråck ingår i tema Tema kirurgi  och  Tema mag- och tarmsjukdomar