Dietistrådgivning vid ätstörning

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

När man är i behandling för ätstörning är det vanligt att man någon gång under behandlingsförloppet träffar dietisten. Ibland träffas man tillsammans med ordinarie behandlare för att få möjlighet att ställa frågor och diskutera kring mat och näring. Ibland träffas man enskilt för att arbeta med matschema, och ibland träffar man dietisten i psykopedagogiska grupper (se egen rubrik) tillsammans med övriga patienter.

På anorexi-bulimimottagningen och anorexi-bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet, finns samma dietist knutet till hela enheten. Dietisten har bred och djup kompetens i ämnet nutrition som handlar om hur mat och näring påverkar kroppen. Dietisten har också lång erfarenhet av att arbeta med individer som har en ätstörning. Se också rubriken nutritionsbehandling vid ätstörning.
 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Dietistrådgivning vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Dietistrådgivning vid ätstörning ingår i tema Tema klinisk nutrition  och  Tema psykiatri