Diskbråck

Senast ändrad 2016-04-13 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diskbråck är en utbuktning (bråck) från en mellankotskiva (disk) mellan kotorna i ryggen.

En sådan uppstår i en disk som genomgått någon form av åldersförändring, så att det bildats en sprickbildning i diskens kapsel. I denna sprickdelning kan delar av diskens inre tränga ut och bilda ett bråck. Ibland sker detta till följd av lyft, ryggböjning eller ryggvridning, eller annan olyckshändelse. Oftast uppstår dock ett diskbråck utan någon utlösande händelse. Man kan ha diskbråck i ländrygg eller halsrygg.

Alla diskbråck gör inte ont. Man kan ha diskbråck utan att man någonsin haft ont i vare sig rygg eller ben tidigare. Diskbråck ses på magnet-röntgen hos 20-30% av ryggfriska individer.

Diskbråck orsakar besvär om det trycker på nerver. Då får man ischias, d v s smärta som strå lar ut i ett ben. Dessutom kan man få försvagning av t.ex. foten och nedsatt känsel. Har man diskbråck i halsryggen kan man istället få ont i någon av armarna.

De flesta diskbråck läker ut av sig själva utan behandling. Om diskbråcket inte läker inom 3 månader eller om man har man har stora besvär av ischiassmärta kan man överväga operation. Behovet av operation avgörs av hur mycket ischiassmärta man har och om man t.ex. har droppfot, d.v.s. svårt att styra foten. Vid oförmåga att kissa måste akut operation övervägas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Diskbråck är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Diskbråck ingår i tema Tema ortopedi