Donation av ägg

Kallas också Oocytdonation, OD

Senast ändrad 2018-03-05 av Michael Björk IT-tekniker

Kan du ha exponerats för infektion med Zika virus? Läs viktig information under relaterade sidor nedan ("Zikavirus - information om ägg/spermiedonation")!

Cirka 15 % av alla par har problem med ofrivillig barnlöshet. Orsaken till barnlöshet kan finnas antingen hos mannen eller hos kvinnan eller vara en kombination hos dem båda. Om orsaken finns hos kvinnan kan man ibland hjälpa paret genom äggdonation från en annan kvinna.

Paren som blir hjälpta genom äggdonation känner stor tacksamhet till äggdonatorn, som oftast är anonym för dem.

I Sverige finns endast ett fåtal fertilitetskliniker som utför äggdonationer och enligt föreskrifter från Socialstyrelsen (SOSFS 2002:13) får äggdonation endast utföras inom offentlig sjukvård på universitetsklinikerna.

I 17§ (1988:711) regleras barnets rätt att ta del av uppgifter om givaren, vilket barnet har rätt till i "mogen ålder".

Med undantag av ovannämnda paragraf är äggdonatorn helt anonym, d.v.s. ingen annan än ev. barn har rätt att få uppgifter. All information om äggdonatorn är sekretessbelagd och finns förvarad i särskild journal i 70 år.

 

Före behandlingen

Vad krävs för att bli äggdonator?

Du skall;

• vara frisk

• ej ha ärftliga sjukdomar

• vara mellan 23 och 35 år

• gärna ha egna barn

• helst ha regelbunden menstruationscykel

• Body Mass Index (BMI) <30

Så går det till

När Du anmäler Ditt intresse för äggdonation blir Du kallad till ett läkarbesök för samtal där också gynekologisk undersökning och ultraljud ingår. Efter detta samtal och undersökning tar Du ställning till om Du fortfarande vill bli äggdonator. Samtalet är alltså inte bindande på något sätt.

Om Du bestämmer Dig för att bli äggdonator kommer laboratoriet att utföra följande blodanalyser:

  • HIV
  • HTLV I och II
  • WR (syfilis)
  • HbsAg (hepatit B)
  • Anti-HCV (hepatit C)
  • Kromosomanalys
  • Screening för cystisk fibros

Du kommer att få träffa kurator, dels för samtal kring själva donationen och dels för ordnande av praktiska ting.

Om/när proverna är godkända tas nya blodprover efter 6 månader och om också dessa är godkända kan Du bli äggdonator. 

 

Behandling

Vanligtvis görs en "kort" behandling som innebär dagliga injektioner med äggstimulerande hormon under cirka två veckor före ägguttaget. Alternativt kan en "lång" behandling göras, vilket innebär cirka två veckors behandling med nässpray som sänker östrogenet i kroppen och gör att man kan styra äggstockarna med utifrån tillförda hormoner. Därefter följer cirka två veckor med daglig injektionsbehandling med äggstimulerande hormon. Ett par ultraljudsundersökningar kommer att göras under denna tid och ibland även extra blodprover. Det är läkaren som avgör vilken behandling som blir bäst för dig.

Äggen uttages via slidan med hjälp av ultraljud. Du får smärtlindring, men behöver inte vara sövd. Man kan åka hem samma eftermiddag.

I flertalet fall behöver man inte vara borta från arbetet annat än de tider/dagar som undersökningar eller ägguttag görs. 

Efter behandlingen

Ersättning

Man har rätt till ersättning för resor, förlorad arbetsförtjänst och läkemedel som donator. Vi har en schablon som passar de flesta donatorer.

Vidare information kring regelverket för detta kan lämnas av kurator på Reproduktionsmedicin.

Om Du har några frågor kan ni ringa till donationskoordinatorn, tisdagar och torsdagar,

kl. 13.30 – 15.30, tfn 031-342 37 84.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Donation av ägg är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Donation av ägg ingår i tema Tema gynekologi