Donation av spermier

Senast ändrad 2018-03-05 av Michael Björk IT-tekniker

Kan du ha exponerats för infektion med Zika virus? Läs viktig information under relaterade sidor nedan ("Zikavirus - information om ägg/spermiedonation")!

Cirka 15 % av alla par har problem med ofrivillig barnlöshet. Orsaken till barnlöshet kan finnas antingen hos mannen eller hos kvinnan eller vara en kombination hos dem båda. Om orsaken finns hos mannen kan man bland annat hjälpa paret genom insemination med spermier från spermagivare.

Även lesbiska par samt ensamstående kvinnor kan få behandling med donerade spermier. Paren som blir hjälpta genom spermadonation känner stor tacksamhet till den för dem anonyme spermagivaren.

I Sverige finns endast ett fåtal fertilitetskliniker som utför inseminationsbehandlingar efter spermadonation. I Sverige får enligt lag dessa behandlingar endast utförs på offentliga sjukhus, lagen om insemination, SFS 1984:1140 §3. Lagen trädde i kraft den 1 mars 1985 och innehåller också en paragraf som ger barnet rätt till att få reda på spermagivarens identitet. §4 "Ett barn som har avlats genom insemination som avses i §3 har rätt att, om det har uppnått tillräcklig mognad, självt få ta del av de uppgifter om spermagivaren som har antecknats i sjukhusets särskilda journal. Socialnämnden är skyldig att på begäran biträda barnet med att skaffa fram dessa uppgifter".

Med undantag av §4 Inseminationslagen är spermagivaren helt anonym, d.v.s. ingen annan än ev. barn har rätt att få uppgifter. All information om honom är sekretessbelagd och finns förvarad i speciell journal i 70 år.

 

Före behandlingen

Vad krävs för att bli spermagivare?

Du skall;

• vara frisk

• ha sädesceller som uppfyller kraven för nedfrysning

• ej ha ärftliga sjukdomar

• vara mellan 23 och 45 år

Så går det till

Hur går det till?

När Du anmäler Ditt intresse för spermadonation blir Du ombedd att lämna ett spermaprov för analys och provfrysning/tining. Vid godkänt resultat kommer du att kallas till ett informationssamtal hos läkare.

In anslutning till läkarbesöket kommer följande prover att tas:

  • Blodprov (HIV, HTLV I och II, hepatit B och C (gulsot), och syfilis)
  • Blodprov för kromosomanalys samt screening för cystisk fibros
  • Urinprov (klamydia)
  • Prov från urinröret (gonorré)

Är proverna godkända kallas Du till samtal med kurator. Efter detta samtal tar Du ställning till om Du fortfarande vill bli spermagivare. Samtalen är alltså inte bindande på något sätt. Du kommer också formellt att godkännas som donator då läkare och kurator haft samråd.

Om Du bestämmer Dig för att bli donator kommer Du att kallas för att lämna spermaprov en gång i veckan vid 8-10 tillfällen.

Du måste förplikta Dig till att alltid lämna ett blodprov (HIV-test) 6 månader efter senaste spermaprovet.

Ersättning utgår för varje spermaprov. Du behöver därför uppe ditt kontonummer då du lämnar spermaprov. Vid frågor kan du ringa till donationsbarnmorskorna, tisdagar och torsdagar, tfn 031-342 37 84, kl. 13.30-15.30.

Efter behandlingen

Om ni har några frågor kan ni ringa till donationsbarnmorskorna tisdagar och torsdagar, kl. 13.30 – 15.30, tfn 031-342 37 84.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Donation av spermier är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.