Dupuytrens kontraktur

Kallas också Vikingasjukan, Dupuytrens sjukdom, Palmar fibromatos

Senast ändrad 2015-09-23 av Anders Nilsson Överläkare

Hårda och initialt ömmande områden med bindvävsstråk bildas i handflatan vilket ger en oförmåga att sträcka ut ett eller flera fingrar. Det kan drabba en eller båda händerna, en eller flera fingrar men även tårna. Fingrarnas böjsenor är aldrig påverkade. Orsaken är okänd men en ärftlig komponent är vanlig. Tillståndet är vanligt i Skandinavien och kallas även ”vikingasjukan”.

Vid misstanke om Dupuytrens sjukdom kan du få diagnosen bedömd på din vårdcentral. Vid uttalade besvär som kräver behandling kan din vårdcentral skicka remiss till ortopedisk klinik.

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs genom att läkaren utför en klinisk undersökning av handen. Ofta krävs ingen röntgen eller någon annan kompletterande undersökning.

Behandlingsalternativ

Det finns tre olika behandlingsalternativ:

1.    Medicinsk behandling:

Genom en injektion av ett enzym (Kollagenas/Xiapex) luckras bindvävssträngen upp. Dagen efter injektionsbehandlingen sträcks fingret/fingrarna ut. Denna metod kan vara aktuell om det finns en tydlig sträng. För närvarande subventionerar inte VG-regionen kostnaden för detta läkemedel.

2.    Nålfasciotomi:

Efter lokalbedövning i handflatan skär man av strängen med en tunn nål och sträcker ut fingrarna. Idag bedöms både nålfasciotomi och kollagenas vara en lika bra behandling av Dupuytrens kontraktur när det finns en tydlig bindvävsträng.

 3.    Operation med öppen kirurgi:

Vid öppen kirurgi läggs ett eller flera snitt i huden varefter kirurgen avlägsnar knutor och längsgående stråk som begränsar fingrarnas sträckförmåga. Ingreppet görs som dagkirurgisk åtgärd där bedövningen sker i form av IVRA eller axillarisbedövning och i vissa fall narkos. IVRA (intravenös regional anestesi) innebär en lokalbedövning av underarmen och axillarisbedövning av hela armen.

Före behandling:

Du får hemskickat ett brev med tvättinstruktioner. Detta är inte nödvändigt inför nålfasciotomi eller behandling med kollagenas.

Vid öppen kirurgi kommer du till vår öppenvårdsavdelning på morgonen och kallas sedan till operationssalen för det planerade ingreppet. Du går hem senare samma dag. Vid nålfasciotomi eller behandling med kollagenas går du till vår handkirurgiska mottagning för åtgärd i ett mottagningsrum eller i en operationssal på mottagningen och går hem efter detta.

Efter behandling:

Efter öppen kirurgi återvänder du till avdelningen. På avdelningen ges du en återbesökstid efter cirka 1 vecka. Ibland startas då även ett användande av en handskena som håller handen i ett rakt läge nattetid. Vid ytterligare ett återbesök 2 veckor efter operationen kontrolleras såret och stygnen tas bort om huden har läkt tillräckligt.

Vid nålfasciotomi får du ett plåster över såret och du går direkt hem från mottagningen.

Vid behandling med kollagenas går du hem efter injektionen och återkommer dagen efter då fingret/fingrarna sträcks ut.

Komplikationer och risker:

Vid öppen kirurg finns risk för infektion, nervskador, blodutgjutning under huden samt långsam sårläkning.

Vid nålfasciotomi och behandling med kollagenas kan huden spricka vid sträckningen av fingret. Såret lämnas nästan alltid utan någon åtgärd och får läka av sig själv under ett förband. Det kan uppkomma en upplevd minskad känsel av fingret om nålen träffar en fingernerv. Denna är tillfällig och känseln återkommer inom ett par veckor. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Dupuytrens kontraktur är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.