EDA

Kallas också Epidural anestesi, Ryggbedövning

Senast ändrad 2017-09-08 av Leif Augustsson Systemadmin

Du kan få en epiduraldövning om du ska opereras eller om du ska föda barn. Ditt medvetande påverkas inte av epiduralbedövningen. Du kan alltså vara vaken och klar i huvudet eller få läkemedel som gör att du är avslappnad, somnar lite, men är lätt väckbar.

Så går det till

För att läkaren ska komma åt att ge bedövningen får du sitta upp eller ligga på sidan samtidigt som du kutar med ryggen.

 

Huden tvättas därefter med sprit. En steril duk sätts runt stället där epiduralnålen ska stickas genom huden. Vid epiduralbedövning sticker man in en nål genom huden och in mellan två angränsande kotor i ryggen och in till epiduralrummet, d.v.s. utanför spinalrummet där ryggmärgsvätska och ryggmärg finns. En tunn slang förs in dit, en provdos injiceras, och om det ser bra ut tejpas epiduralslangen fast i ryggen, och den vanliga dosen ges. Den typ av läkemedel som ges är av samma slag som tandläkarbedövning, och ofta läggs något morfinliknande läkemedel till.

Effekten uppstår genom att nervrötterna bedövas, och vanligtvis kommer effekten av epiduralbedövningen efter 15 - 30 minuter.

När Du får epiduralbedövning får du en nedsatt känsel i det bedövade området, även din förmåga att röra dig påverkas.

Du kan uppleva beröring, tryck eller drag, men inte smärta inom det bedövade området.

Läkaren brukar testa bedövningen genom känna med något kallt på huden. Det känns kallt om huden inte är bedövad. Om huden är bedövad känns inte kylan. Då känner du inte heller någon smärta.

Epiduralbedövningen sitter kvar så länge det behövs eftersom man kan fylla på den. Antingen med en pump, som ger läkemedel hela tiden, eller med injektioner som ges då och då. Ibland är det även möjligt att ge sig själv doser vid behov.

Komplikationer och risker

I samband med eller efter en epiduralbedövning kan du få: blodtrycksfall, ont under injektion, klåda, skakningar och frossa, svårt att kissa, ömhet i ryggen, eller huvudvärk.

Det är vanligt att blodtrycket sjunker när bedövningen verkar, särskilt vid en operation. I så fall kan du få blodtryckshöjande medicin.

Om det gör ont på något annat ställe än stickstället (t.ex. att det strålar ut i benen) ska du säga till direkt, en nerv kan då ha råkat beröras, vilket är ofarligt om nålen snabbt backas.

Ofta blandas bedövningsmedlet med något morfinliknande läkemedel som ibland ge klåda i huden. Det är ingen allergisk reaktion, utan en biverkan som går över.

Du kan ha svårt att kissa precis efter en ryggbedövning. Det brukar gå över, men eventuellt kan dosen behöva justeras, eller urinkateter sättas om epiduralbedövningen är nödvändig.

Du kan vara öm i ryggen och få ett blåmärke efter nålsticket. Blåmärket försvinner och ömheten går vanligen över inom några dagar.

I sällsynta fall kan ryggmärgsvätska läcka ut i samband med epiduralbedövning, man kan då få en speciell typ av huvudvärk. Huvudvärken kommer om du står eller sitter, men försvinner om du ligger ner. Det kan hjälpa att dricka mycket vätska och ta värktabletter.

Det är mycket ovanligt med allvarliga och bestående nervskador efter en ryggbedövning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver EDA är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.