EKG

Kallas också elektrokardiografi

Senast ändrad 2016-06-14 av Jenny Fogelberg Biomedicinsk analytiker

Risken att drabbas av blodpropp i hjärnan är speciellt stor om man har oregelbunden hjärtrytm, så kallat förmaksflimmer. Vid stroke tas därför ett EKG för att undersöka hjärtat och avgöra om en rubbning av hjärtrytmen, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom, kan ligga bakom stroken.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver EKG är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

EKG ingår i tema Tema akutsjukvård  och  Tema hjärt- och kärlsjukdomar