Ekokardiografi (TTE)

Kallas också Transthorakalt ultraljud (TTE)

Senast ändrad 2016-06-14 av Jenny Fogelberg Biomedicinsk analytiker

Ekokardiografi görs för att studera hjärtats funktion. Hjärtrummens storlek, väggarnas tjocklek och rörlighet analyseras. Med doppler studeras hjärtklaffarnas funktion.

Före undersökningen

Inga särskilda föreberedelser krävs.

Så går det till

Man ligger ned på vänster sida med bar överkropp och med EKG kopplat. Vi håller en ultraljudsgivare mot bröstkorgen. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras tillbaka från hjärtat och omvandlas till en rörlig bild. Undersökningen tar totalt cirka en timme. Vi analyserar sedan bilderna. 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ekokardiografi (TTE) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ekokardiografi (TTE) ingår i tema Tema hjärt- och kärlsjukdomar