Endoskopisk bihålekirurgi

Endoskopisk bihålekirurgi betyder att man på ett skonsamt sätt med hjälp av endoskop eller kikare opererar i näsan och bihålorna.

Så går det till

Operationen tar ca en timme och görs i de flesta fall i narkos. Ibland görs operationen som dagkirurgi och då får man åka hem samma kväll, i annat fall får man stanna på vårdavdelning över natten. Utskrivning sker då vanligtvis på förmiddagen dagen efter operation. Operationen avslutas med att man lägger in tamponader i näsan. Dessa består oftast av långa gasvävsremsor, ibland förekommer andra material. Tamponaderna är till för att motverka sammanväxningar och förhindra blödning. Tamponaderna tas vanligen bort när du kommer på återbesök, ofta ca en vecka efter operationen.

Efter behandlingen

När du skrivs ut från sjukhuset kommer du få utförlig information om efterförloppet. Du kommer också få information om var du vänder dig om det uppstår någon komplikation. Det är viktigt att du tar det lugnt den närmaste tiden efter operationen, i regel behövs 1 – 2 veckors sjukskrivning efter operation beroende på arbete och operationens omfattning. Måttlig fysisk aktivitet rekommenderas under sjukskrivningstiden.

Det är viktigt att man sköljer bort blod- och sårskorpor från näsan med ljummen saltlösning. Nässköljare kan du köpa från hälsokostaffären eller på apotek. Saltvatten blandar du själv med 1 tsk salt i 0,5 liter ljummet kranvatten. Bruksanvisning medföljer nässköljaren och personalen på mottagningen eller avdelningen visar dig gärna.

Komplikationer och risker

Det finns risker med all kirurgi och narkos. Man får därför alltid ta hänsyn till de risker som finns då man beslutar om operation. Med modern utrustning och teknik, välutbildad personal och noggranna förberedelser är riskerna mycket små.

Det finns många blodkärl i näsan och vid all näs- och bihålekirurgi blöder det lite. I enstaka fall kan blödningen bli större och då kan man behöva byta tamponad till en något kraftigare sort. I sällsynta fall kan ny operation bli nödvändig för att stoppa blödningen.

Bihålorna ligger mycket nära ögonhålorna. Ögonen ligger inbäddade i ett fettlager i ögonhålorna. Benet in till ögonhålan är mycket tunt. Vid sjukdomar i bihålorna kan benet in till ögonhålan vara väldigt tunt eller saknas och det kan därför uppkomma en svullnad runt ögat efter operation. Då får man vara extra försiktig med kroppsansträngning och snytning. Ibland kan man behöva äta antibiotika för att förhindra infektion. Blindhet är en extremt sällsynt biverkan.

Bihålorna ligger också nära skallbasen, dvs benet in mot hjärnhinnorna och hjärnan. I extremt sällsynta fall kan sprickbildning uppstå och då får man göra en förnyad operation.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Endoskopisk bihålekirurgi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Endoskopisk bihålekirurgi ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård