Endoskopiskt ultraljud

Kallas också EUS

Endoskopiskt ultraljud (EUS) är en undersökning där vi använder oss av ett endoskop som är utrustad dels med vanlig optik som ett vanligt gastroskop (v.g. se gastroskopi) samt en ultraljuds del. Vi kan alltså få både en vanlig bild samt en ultraljudsbild från insidan av mag-tarmkanalen. EUS möjliggör en noggrann granskning av organen kring matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen som ex bukspottskörteln, delar av levern, mellersta delen av bröstkorgen och lymfkörtlar i dessa områden. Även vissa förändringar i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen kan undersökas med EUS. Din läkare har remitterat dig för EUS för att fingranska ett eller flera av ovan nämnda områden. EUS möjliggör även provtagning från dessa organ. Detta utförs vid behov för vidare diagnostik.

Före undersökningen

Det är samma förberedelser som vid en vanlig gastroskopi och den går till på liknande sätt. Inför undersökningen skall man ha fastat. Det betyder att du inte ska ha ätit eller druckit under minst sex timmar före undersökningen. Det går dock att dricka lite vatten fram till två timmar före undersökningen. Har du piercing i läppar, tunga och munhåla ska dessa avlägsnas innan undersökningen.

OBS! Du som medicinerar med:

  • Waran, Warfarin, Marcumar eller Marevan. Gör uppehåll i 5 dagar före undersökning. Kontakta AK-mottagningen en vecka före din undersökning för dosminskning och blodprov (PK). ). PK-prov ska tas dagen före undersökning. Vid undersökningstid på måndag måste PK-prov tas minst 2 timmar före bokad tid.
  • Plavix, Clopridogrel, Efient och Brilique gör uppehåll i 5 dagar före undersökning (blodprov behövs ej)
  • Xarelto, Eliquis och Pradaxa gör uppehåll i 1 dag före undersökning (blodprov behövs ej)
  • Trombyl, Fragmin, Klexane, Innohep kan tas som vanligt t.o.m. dagen före undersökning men INTE på undersökningsdagen (blodprov behövs ej)
  • Behandlas du med insulin, var vänlig kontakta din diabetesmottagning för eventuell dosjustering inför undersökning.
  • Andra mediciner kan du ta som vanligt på undersökningsdagen dock minst 2 timmar före undersökning.

Så går det till

I samband med undersökningen ges lugnande/smärtstillande läkemedel i form av en spruta. Innan undersökningen sätts en liten plastkanyl i armvecket eller på underarmen, det känns ungefär som när man tar ett blodprov. Plastkanylen används för att spruta in läkemedlet direkt i blodet.

Undersökningen tar lite längre tid än en gastroskopi ca 15-40 minuter. Före undersökningen får du dricka en medicin som heter MinifomÒ, denna minskar skumbildningen i magsäcken. Sedan blir du sprayad med lokalbedövning (XylocainÒ) i halsen, bedövningsmedlet ska sväljas och smakar lite starkt och beskt. Bedövningen ger en känsla av tjockhet i svalget, någon egentlig svullnad är det inte fråga om. Genom bedövningen förlorar du tillfälligt känseln i svalget vilket gör att obehagen av instrumentet minskar. Om du tidigare reagerat allergiskt på lokalbedövning hos exempelvis tandläkaren är det viktigt att du informerar vårdpersonalen om detta.

Under undersökningen ligger du på vänster sida och du får bita om ett ihåligt munstycke som instrumentet förs in igenom. På så vis undviker du att bita om själva instrumentet och skyddar samtidigt dina tänder. Instrumentet förs ner över tungan och bak i svalget, där blir du uppmanad till att svälja. När du sväljer glider instrumentet ner i matstrupen. Efter passagen ner i matstrupen är det viktigt att du fokuserar på din andning. För att undvika att sätta i halsen och börja hosta ska du inte svälja den saliv som normalt bildas i munnen. Låt den rinna ut på det underlägg som lagts under kinden. Vid undersökningen fylls magsäcken upp med luft för att kunna inspekteras, ibland kan luften spänna lite och kännas lite obehaglig.

Undersökningen syftar till att fingranska det område som din läkare frågat efter. Vi behov utförs även en provtagning med tunn nål från området. Denna provtagning känns inte. Risken för komplikationer är liten ca 2 %. De flesta av dessa är ofarliga i form av små blödningar eller infektioner. Vid provtagning där det föreligger en ökad risk för infektion ges antibiotika i samband med undersökningen.

Efter undersökningen

Magen kan kännas lite uppblåst då vi blåser in lite luft under undersökningens gång, obehagen lättar allt eftersom gasen kommer ut. Vanligtvis kan du äta och dricka 1 timma efter undersökningen. Om du i samband med undersökningen fått lugnande/smärtstillande läkemedel bör du stanna och vila i ca 1 timma. Du kan vara väldigt trött efteråt och det kan därför vara bra att ha någon anhörig med. Du får inte köra något fordon förrän dagen efter undersökningen.

Det är viktigt att du söker sjukvård akut om du skulle drabbas av feber, buksmärtor eller bröstsmärtor efter undersökningen. Du ska då berätta att du gjort en endoskopisk ultraljudsundersökning (EUS) med eventuell provtagning.

Resultat av undersökningen
Efter undersökningen ges muntligt och skriftligt besked om vad som gjorts. Om det utförts provtagning i samband med din undersökning som skickas för analys kan det ta upp till 6-8 veckor innan du får besked. Provsvar samt all fortsatt uppföljning och information får du av den läkare/vårdinrättning som remitterat dig till undersökningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Endoskopiskt ultraljud är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Endoskopiskt ultraljud ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar