Enteroskopi

Detta är en undersökning av hela eller större delen av tunntarmen via munnen och/eller ändtarmen. Vid undersökningen används ett endoskop. Det är ett instrument som består av en böjlig slang som är ungefär 1,5 meter lång samt knappt en centimeter i diameter. Längst fram finns en liten videokamera som överför bilder av slemhinnan till en TV-skärm. Med två ballonger som monteras på instrumentet kan man dra sig fram igenom tunntarmen och komma mycket längre än vid vanlig gastroskopi och koloskopi. I samband med undersökningen kan det även prover tas, blödningar stoppas och polyper tas bort.

Före undersökningen

Innan du blir undersökt med dubbelballong enteroskopi måste tarmen tömmas på innehåll (laxera). Tarmsköljningsvätskan gör så att magen sätts igång och du får diarré. Laxering påbörjas som regel alltid dagen före undersökning. Beroende på om din undersökning ska göras via munnen eller ändtarmen så varierar mängden laxering. Ditt kallelsebrev talar om vad som gäller för dig.

Vid undersökning via munnen dricker du endast ½ dos tarmsköljningsvätska, vilket motsvarar 2 liter Laxabon eller 1 liter Movprep + 1 liter klar dryck eller 1 dos Picoprep + 1½ liter klar dryck.

Vid undersökning via ändtarmen dricker du en utökad mängd tarmsköljningsvätska motsvarande 1½ dos tarmsköljningsvätska som vid koloskopi (v.g. se Laxabon, Movprep, Picoprep). Detta motsvarar 6 liter Laxabon eller 3 liter Movprep +3 liter klar dryck eller 3 doser Picoprep + 4½ liter klar dryck.

OBS! Du som medicinerar med:

  • Waran, Warfarin, Marcumar eller Marevan. Gör uppehåll i 5 dagar före undersökning. Kontakta AK-mottagningen en vecka före din undersökning för dosminskning och blodprov (PK). ). PK-prov ska tas dagen före undersökning. Vid undersökningstid på måndag måste PK-prov tas minst 2 timmar före bokad tid.
  • Plavix, Clopridogrel, Efient och Brilique gör uppehåll i 5 dagar före undersökning (blodprov behövs ej)
  • Xarelto, Eliquis och Pradaxa gör uppehåll i 1 dag före undersökning (blodprov behövs ej)
  • Trombyl, Fragmin, Klexane, Innohep kan tas som vanligt t.o.m. dagen före undersökning men INTE på undersökningsdagen (blodprov behövs ej)
  • Behandlas du med insulin, var vänlig kontakta din diabetesmottagning för eventuell dosjustering inför undersökning.
  • Andra mediciner kan du ta som vanligt på undersökningsdagen dock minst 2 timmar före undersökning.

Så går det till

Innan undersökningen får du byta om. Vi brukar ge lugnande och smärtstillande läkemedel. För att kunna ge dig dessa läkemedel sätts en liten plastkanyl i armvecket eller på underarmen. Det känns ungefär som när man tar ett blodprov. Plastkanylen används för att spruta in läkemedlet direkt i blodet. Under undersökningen får du ligga på vänster sida på en undersökningsbrits. Vid undersökning via munnen är det samma tillväga gångsätt som vid en gastroskopi och vid undersökning via ändtarmen som vid en koloskopi. Det som skiljer är dels längden på instrumentet samt ballongerna som växelvis töms och fylls för att komma fram igenom tarmen. Undersökningen tar olika tid i anspråk, genomsnittstiden är 75 minuter. Vi tillför allteftersom under undersökningen mer lugnande och smärtstillande läkemedel om du behöver det.

Efter undersökningen

När undersökningen är avslutad får du vara kvar på GEA ca 1 h. Detta för att du ska vakna till efter medicineringen. Du får inte köra något fordon förrän dagen efter undersökning. Vi rekommenderar inte att du går tillbaka ditt arbete på undersökningsdagen. En timma efter undersökning via munnen går det bra att äta och dricka. Vid undersökning via ändtarmen kan du äta och dricka direkt efteråt.

Ibland uppstår en skavkänsla och/eller lokal irritation där plastkanylen suttit i armen. Magen kan upplevas spänd och uppblåst efter undersökningen, du kan även känna av knip. Det beror på den luft som blåstes in vid undersökningen, obehagen lättar allteftersom luften kommer ut. Medicineringen gör att du kan känna dig väldigt trött resten av dagen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Enteroskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.