Entropion

Senast ändrad 2017-03-21 av Fanny Fasth Verksamhetsassistent

Entropion är ett tillstånd när ögonlocket rullar in sig mot ögat så att ögonfransarna skaver mot ögat. Det kan finnas både i övre och nedre ögonlocket men är mycket vanligare i nedre ögonlocket.

Entropion är vanligen orsakat av åldersförändringar i ögonlocken. Mer sällsynta orsaker är medfött entropion eller ärrbildning i bindehinna på insidan av ögonlocket.

Entropion ger obehag med skav och ökar risken för infektioner på ögats yta. Ögonfransar som skaver mot hornhinnan kan orsaka sår och infektioner i hornhinnan.

 

Behandlingsalternativ

Behandlingen är kirurgisk och utförs vanligen i lokalbedövning.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Entropion är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.