Eosinofil esofagit

Senast ändrad 2017-03-20 av Elisabeth Norder Grusell Specialistläkare

Vad är eosinofil esofagit?

Eosinofil esofagit (förkortas EoE) är en typ av inflammation i matstrupen som har vissa likheter med allergi och astma, varför sjukdomen ofta kallas för ”allergisk matstrupe”.

 

Hur vanligt är det?

Man har inga exakta siffror utan dessa varierar i olika studier, det kan röra sig om upp till 0,5-1% i befolkningen. Sjukdomen är vanligare hos män, ungefär ¾ av patienterna är män. Vanligast är att man upptäcker det i 30-40-årsåldern, men sjukdomen förekommer också hos barn och äldre.

 

Vad får man för symtom?

Vanligen får man sväljningssvårigheter, så kallad dysfagi. Man kan få upphakningar som kan vara värre vid intag av viss mat, maten kan ibland till och med fastna i matstrupen. Inte sällan är det i samband med sådan episod som man söker vård och diagnosen ställs.

Barn med EoE kan ha svårigheter att äta, gå ner i vikt eller inte gå upp i vikt enligt förväntat. Smärta och kräkningar kan vara andra symtom hos barn med sjukdomen.

 

Varför får man EoE?

Än så länge är mycket oklart kring varför man får eosinofil esofagit. Det tycks finnas en koppling till födoämnesallergi, då många av patienterna har någon form av allergi.

 

Så ställs diagnosen

Man skall ha symtom, som vanligen är sväljningssvårigheter och upphakningar. Har man det bör man genomgå en esofagoskopi (man undersöker matstrupen med ett så kallat endoskop/gastroskop). I samband med undersökningen tar undersökaren små vävnadsprover, biopsier, från slemhinnan i matstrupen. Dessa undersöks i mikroskop. Vid EoE ser man då vissa tecken i slemhinnan, framförallt brukar man ha många så kallade eosinofiler, en typ av vita blodkroppar. Ibland får man också prova med magsyrahämmande medicin en period, då magsyra ibland också kan ge liknande symtom och inflammation om magsyran kommer upp och irriterar i matstrupen.

 

Behandlingsalternativ

För vuxna är det vanligast att behandla med kortisonspray som man sprayar i munnen och sväljer ned 4 gånger per dag under 2 månaders tid. Ibland får man också prova magsyrahämmande medicin som led i utredningen.

Barn behandlas ofta genom att man helt undviker mat som man vet att man blir allergisk mot och/eller kost som är vanligt att man kan vara allergisk mot. Denna behandling skall givetvis dock alltid föregås av ordentlig utredning och enligt rekommendation av läkare eller dietist.

Kostbehandling kan ibland också vara aktuellt hos vuxna.

I de fall där man av inflammationen får trånga partier i matstrupen kan det bli aktuellt med försiktig ballongvidgning av matstrupen.

 

Blir man botad? Är det farligt?

De flesta blir mycket bättre på insatt behandling, men i en del fall återkommer besvären och man kan då behöva upprepa behandlingen eller komplettera behandlingen.

Vad man idag vet finns det inget samband mellan EoE och cancer i matstrupen.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Eosinofil esofagit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Eosinofil esofagit ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård