Epidermolysis bullosa

Kallas också EB

Senast ändrad 2016-12-08 av Eva Niklasson Överläkare

Epidermolysis bullosa (EB) omfattar ett 30-tal olika sjukdomar som kännetecknas av en ärftlig benägenhet för blåsbildningar i huden (i vissa fall även i slemhinnor). Ingen svensk benämning finns men epidermolysis betyder "avlossning av överhuden" och bullosa "blåsbildande". 

Epidermolysis bullosa brukar delas in i 4 olika grupper beroende på i vilket hudlager blåsorna ligger, blåsornas svårighetsgrad och tendens till ärrbildningar (Simplex, Junktional, Dystrofisk eller Kindlers syndrom). Även inom dessa fyra grupper kan graden variera mycket. Det finns både mildare och svårare former. Sjukdomen är alltid smärtsam och begränsande, i vissa fall också handikappande.

I dagsläget finns inget botemedel mot EB och vården består i att förebygga skador så gott det går samt att sköta de sår som uppkommer. I dagsläget finns inget botemedel mot EB och vården består i att förebygga skador så gott det går samt att sköta de sår som uppkommer.

Simplex

Simplex är den vanligaste formen, uppskattningsvis 70% av de som lever med EB har Simplex. De flesta ärver sjukdomen dominant, det vill säga en av föräldrarna har sjukdomen.

Blåsorna finns i överhudens nedre skikt och de ger inga ärr. Blåsorna uppstår oftast främst i handflator och på fotsulor, men flera olika former finns och vissa har mer utbredd blåsbildning. Blåsorna kommer hos de flesta av barnen när de börjar krypa eller gå. Särskilt fötterna kan få upprepad blåsbildning som kan utvecklas till kraftiga och ömmande förhårdnader (hyperkeratoser). Ungefär hälften med simplexformen har en lindrig variant med så kallade sommarblåsor. Sannolikt är denna form ibland så lindrig att den inte blir korrekt diagnostiserad som Epidermolysis Bullosa. De flesta med simplexformen försämras av värme och fotsvett, det är därför viktigt att tänka igenom val av skor och strumpor.

Exempel på undergrupper av simplex: Weber-Cockayne, Dowling-Meara, Kallin Syndrome, EB simplex med muskeldystrofi.

Junktional

Omkring 5% av de som föds med EB har en Junktional form. Sjukdomen ärvs recessivt, det vill säga båda föräldrarna bär en muterad gen utan att de vet om det.

Blåsorna ligger i övergången mellan överhuden och läderhuden, den s k junktionen. Blåsorna kan ibland även finnas i slemhinnor. Denna form leder ibland till utbredd hudavlossning, ger inga ärr men huden förtunnas vid upprepad blåsbildning. Junktional EB kan vara livshotande i spädbarnsåldern på grund av vätskeförluster, infektioner och dåligt näringsupptag. Hornhinneavlossning, håravfall, nagelförändringar, heshet, mun- och tandproblem samt förträngningar i nedre magmunnen (pylorusstenos) förekommer vid vissa junktionala former.

Man delar ofta upp Junktional EB i Herlitz eller non-Herlitz.

Dystrofisk

Dystrofisk EB drabbar omkring 25% av de som föds med EB. Blåsorna ligger i läderhuden strax under överhuden, kan ärvas både dominant och recessivt.

Vid den vanligaste formen uppstår stora blåsor på knän, underben, armbågar, handryggar och under naglarna, som efterlämnar ytliga ärrbildningar. Besvären behöver inte ge några funktionsnedsättningar, men upprepade blåsor under naglarna och ärr i nagelanlaget kan gradvis förstöra naglarna. Vid en av de recessiva formerna av dystrofisk epidermolysis bullosa (Hallopeau-Siemens) är besvären mer omfattande och utbredda. Sammanväxningar (synekier) kan uppträda mellan fingrar och tår, vilket leder till problem med att använda händerna och att gå på normalt sätt. Kroniska sår kan vid denna form ge upphov till hudcancer.

Sår och blåsor i munnen och mag-tarmkanalen är vanliga och gör att det finns risk för näringsbrist, som bland annat yttrar sig i järnbrist och att barnet växer dåligt. Blåsor i svalget och matstrupen kan göra det omöjligt att äta. Det kan då bli nödvändigt att få näring i flytande form. Om blåsbildningen upprepas ofta kan den förhindra maten att passera matstrupen så att det blir nödvändigt med en operation. Det är vanligt med förstoppning (obstipation) och små sprickor i ändtarmsöppningen, vilket är smärtsamt och kan göra det svårt att ha avföring.

En annan komplikation till den svåraste formen av dystrofisk epidermolysis bullosa är benskörhet (osteoporos) som kan förekomma även hos barn i åldrarna 5-12 år. Benskörheten kan ge upphov till kotkompressioner, frakturer och smärta. Orsaken till benskörheten är oklar, men orörlighet, dåligt näringsupptag och kronisk inflammation kan vara förklaringen. Vanliga undergrupper som finns är bla Hallopeau-Siemens (recessiv) och Cockayne-Touraine (dominant).

Kindlers syndrom

Kindlers syndrom är en mycket sällsynt typ av EB som orsakas av mutationer i kindling-1 genen. Den är autosomal recessiv och visar sig vanligen under barndomen med blåsbildning koncentrerad till händer och fötter samt ljuskänslighet eller extrem känslighet mot soljus med tendens till solbränna.

Med tiden förbättras ofta blåsbildningen men ljuskänsligheten består vilket resulterar i missfärgningar på huden (både ljusare och mörkare hudfläckar) med hudförtunning och rynkbildning samt uppträdande av små ytliga blodkärl, vanligen förekommande på händer och fötter. En förhöjd risk för karies är vanligt. Mag- tarmområdet, ögon och urinvägar kan också vara påverkade.

Svenska Epidermolysis Bullosa Föreningen / DEBRA Sweden

Socialstyrelsen ovanliga diagnoser - EB

DEBRA International guidlines

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs med hjälp av hudbiopsi som skickas till ett laboratorium för att först bestämma vilken grupp av EB barnet har (Simplex, Junktional, Dystrofisk eller Kindlers syndrom) och därefter vilken undertyp ur gruppen.

Behandlingsalternativ

I dagsläget finns inget botemedel mot EB och vården består i att förebygga skador så gott det går samt att sköta de sår som uppkommer.

Omläggning av sår och punktering av blåsor kan vara en stor del av vardagen med EB. Omläggning av sår och punktering av blåsor kan vara en stor del av vardagen med EB.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Epidermolysis bullosa är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.