ERCP

Kallas också Endoscopic Retrograd Cholangio-Pancrearticography

Undersökningen syftar till att om möjligt diagnostisera orsaken till ett hindrat avflöde av galla och bukspottskörtelsaft till tarmen. Ibland sker en provtagning för vävnadsanalys samtidigt. Härefter försöker man avhjälpa hindret.
Undersökningen är aktuell när blodprover och klinik talar för att det finns ett hinder i gallgångarna/utloppet för bukspottskörteln. Det kan också vara aktuellt om man har misstanke om tumör i samma område.

Före undersökningen

I samband med en ERCP blir du inskriven på en vårdavdelning eller mottagning på sjukhuset. Inför undersökningen ska du ha fastat. Det betyder att du inte ska ha ätit eller druckit under minst sex timmar före undersökningen. Det går dock att dricka lite vatten fram till två timmar före undersökningen. Om du vet med dig att du är allergisk mot kontrast måste du berätta detta i god tid så att speciella förberedelser kan göras. Meddela vårdavdelningen/mottagningen vilka läkemedel du använder och om du har någon överkänslighet mot läkemedel. På vårdavdelningen/mottagningen sätts en liten plastkanyl i armen. Det tas även lite blodprover där bland annat blodets koagulationsförmåga kontrolleras. Om du använder blodförtunnande läkemedel eller har en blödningsbenägenhet är det viktigt att tala om detta för läkaren som remitterar dig så att man kan sätta ut dessa eller kompensera för dem. Ibland ges antibiotika på vårdavdelningen/mottagningen innan undersökningen.

OBS! Du som medicinerar med:

Waran, Warfarin, Marcumar eller Marevan. Gör uppehåll i 5 dagar före undersökning. Kontakta AK-mottagningen en vecka före din undersökning för dosminskning och blodprov (PK). ). PK-prov ska tas dagen före undersökning. Vid undersökningstid på måndag måste PK-prov tas minst 2 timmar före bokad tid.


Plavix, Clopridogrel, Efient och Brilique gör uppehåll i 5 dagar före undersökning (blodprov behövs ej)
Xarelto, Eliquis och Pradaxa gör uppehåll i 1 dag före undersökning (blodprov behövs ej)


Trombyl, Fragmin, Klexane, Innohep kan tas som vanligt t.o.m. dagen före undersökning men INTE på undersökningsdagen (blodprov behövs ej)

Behandlas du med insulin, var vänlig kontakta din diabetesmottagning för eventuell dosjustering inför undersökning.

Andra mediciner kan du ta som vanligt på undersökningsdagen dock minst 2 timmar före undersökning.

 

Så går det till

I god tid före undersökningen blir du transporterad i säng från vårdavdelningen/mottagningen till GEA. På GEA får du tala med en sjuksköterska och den läkare som ska göra undersökningen, du får muntlig information om vad som ska ske. Då får du möjlighet att ta upp de frågor som du eventuellt har.

 Före undersökningen får du dricka en medicin som heter MinifomÒ, denna minskar skumbildningen i magsäcken. Sedan får du en spray med lokalbedövning (XylocainÒ) i halsen, bedövningsmedlet ska sväljas och smakar lite starkt och beskt. Bedövningen ger en känsla av tjockhet i svalget, någon egentlig svullnad är det inte fråga om.

Vid behov får du också smärtstillande medicin. Du får ligga på sidan och bita om ett ihåligt munstycke. Läkaren för ned en böjlig slang i svalget och du ombeds svälja. Härefter letar läkaren upp den gemensamma mynningen för gallvägar och bukspottskörteln. Kontrastmedel sprutas upp för undersökningen som kombineras med en röntgenöversikt. Härefter övergår ofta undersökningen i behandling. De ingrepp som kan bli aktuella är vidgning av gallgångsmynningen med elektrisk kniv, borttagande av gallgångssten med korg eller ballong, inläggning av plast eller metallrör förbi en förträngning eller andra åtgärder beroende på sjukdomens art
Undersökningen kan ta allt från 15-30 minuter upp till 1,5 timma.

Efter undersökningen

Du får inte dricka eller äta förrän bedövningen i halsen har släppt och du är fullt vaken. Kommer du från en avdelning ska du fråga din behandlande läkare innan du äter. Ett visst obehag i halsen är vanligt. Den läkare som remitterade dig för undersökningen kommer att informera dig om resultatet.

Komplikationer och risker

Det finns en risk att undersökningen i sig orsakar en retning på bukspottskörteln, en bukspottskörtelinflammation. Detta förekommer i mellan 2-9% i olika svårighetsgrad.
Hål på tarmen som kan leda till infektion och blödning är en annan allvarlig komplikation. Om ingreppet varit komplicerat ökar risken för komplikation. . Riskerna vid en ERCP-undersökning vägs alltid mycket noga mot andra tänkbara åtgärder som exempelvis en operation. 

Viktigt att tänka på!
Det är viktigt att du känner dig trygg och välinformerad innan undersökningen påbörjas.
Har du frågor så ställ dem till din doktor före undersökningen.
Om du upplever undersökningen som obehaglig, säg till så får du omedelbart mer smärtstillande/lugnande läkemedel.
Efter undersökningen kan du vara påverkad av läkemedel så den information du får om undersökningsresultatet på GEA kommer man inte alltid ihåg.
Innan du skrivs ut från vårdavdelningen/mottagningen är det viktigt att du får information av din läkare om vad ERCP-undersökningen visat och vad som gjorts. Du får också reda på vad som är planerat vad det gäller uppföljning och kontroller.
Om du efter att du kommit hem drabbas av buksmärtor, feber, illamående och/eller kräkningar sök omedelbart på närmaste akutmottagning och berätta att du varit med om en ERCP-undersökning.
 

Kvalitetsregister:

För att utveckla och förbättra vårdens kvalitet har din vårdgivare GEA/SU Sahlgrenska valt att rapportera dina personuppgifter till ett kvalitetsregister vid namn Gallrix efter genomgången ERCP-undersökning. V.g. se information om Kvalitetsregister i vården för mer information. Skriftlig information om detta får du vid vårdtillfället på GEA.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver ERCP är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

ERCP ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar