Erektil dysfunktion

Kallas också Impotens, Uteblivet genitalt gensvar, Nedsatt eller ingen erektion, ED

Senast ändrad 2015-10-13 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innebär en bristande förmåga eller funktion till erektion (svårt att få eller behålla stånd). För att beskrivas som ett medicinskt problem ska problemet oftast ha varat i längre än 6 månader (om inte i samband med särskild medicinsk behandling eller operation) och innebära ett betydande lidande för personen.

  • Minskad eller ingen sexuell erektion vid sexuell aktivitet
  • Problemet ska ha uppstå alltid eller nästan alltid i samband med sexuell aktivitet
  • Situationen ska innebära ett betydande lidande för personen

Det kan handla om ett livslångt tillstånd eller ett förvärvat. Ett förvärvat tillstånd innebär att funktionen har förändrats från ett tidigare normaltillstånd hos personen. Nedsatt förmåga till erektion kan också vara generell, det vill säga oavsett typ av stimulering och situation. Eller situationell, endast vid viss typ av stimulering, med vissa partners eller i en viss situation.

 

Orsaker

Det finns många tänkbara orsaker till varför en person har erektil dysfunktion. Vanliga orsaker är bland annat ålder, relationsproblem eller stark stress och nedstämdhet. Det kan också vara en effekt av droger eller alkohol. Det kan också bero på läkemedelsbehandling, om du misstänker det ska du i så fall diskutera med din läkare eller sjuksköterska och inte avsluta ordinerad behandling på eget initiativ.

Många vanliga sjukdomar är orsak eller delvis orsak till erektil dysfunktion. Vanliga fysiska orsaksfaktorer är hjärt- och kärlförändringar, till exempel högt blodtryck och höga blodfetter. Neurologiska sjukdomar så som Multipel Skleros (MS) kan orsaka erektil dysfunktion, liksom diabetes. Erektil dysfunktion är en relativt vanlig komplikation efter behandling av prostatacancer eller vid förstorad prostata.

 

Vård och hjälp

Erektil dysfunktion är inte ett akut tillstånd utan behandlas oftast inom öppenvården, till exempel på eller via en vårdcentral eller din behandlande läkare eller sjuksköterska, ungdomsmottagning eller Sexualmedicinskt centrum (SMC).

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Erektil dysfunktion är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Erektil dysfunktion ingår i tema Tema sexologi  och  Tema urologi