Ergospirometri

Senast ändrad 2016-06-14 av Jenny Fogelberg Biomedicinsk analytiker

Ergospirometri är en undersökning som görs i samband med ”Arbetsprov med EKG”.

 

Man undersöker hur du andas under ansträngning på en ergometercykel. Man får svar på hur mycket syrgas kroppen tar upp och mängden producerad koldioxid i utandningsluften eftersom du får andas genom en mask som är kopplat till ett mätinstrument.

 

Undersökningen syftar till att hitta sjukdomar kopplade till hjärta och lungor, men kan även användas för att bedöma fysisk prestationsförmåga.

 

Undersökningen tar ungefär 1-1½ timme, varav själva ansträngningen 10-15 minuter.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ergospirometri är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.