Erytropoetin

Kallas också EPO

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

EPO är känt som dopningsmedel men används som läkemedel vid vissa typer av kronisk blodbrist som inte beror på järnbrist, eller brist på vitamin B12 eller folsyra. EPO bildas normalt i njurarna, och för patienter med kronisk njursvikt har EPO inneburit stora förbättringar. Långt ifrån alla patienter med blodcancer och blodbrist svarar på EPO och ett ev svar kan vara begränsat i tiden. Det finns modeller för att välja ut vilka patienter som har chans att svara på denna behandling. EPO kan för dessa patienter innebära att det inte behövs så mycket blodtransfusioner, men de måste kontrolleras noga eftersom ett Hb över ganska måttliga nivåer innebär en ökad risk för blodpropp.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Erytropoetin är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Erytropoetin ingår i tema Tema hematologi