ESL - Ett självständigt liv vid psykossjukdom

Senast ändrad 2015-09-18 av Susanna Kovacic Verksamhetsassistent

Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. Behandlingsmodellen ger ökade kunskaper om sjukdomen samt färdigheter inom olika livsområden, för att han eller hon bättre ska kunna hantera de svårigheter som sjukdomen medför.

Syftet med insatsen är att ge klienten ökade möjligheter till ett självständigt liv. Till exempel att kunna ha eller upprätthålla ändamålsenliga kontakter med vård, stöd och service. Insatsen är ett komplement till medicinering och annan sedvanlig behandling.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver ESL - Ett självständigt liv vid psykossjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

ESL - Ett självständigt liv vid psykossjukdom ingår i tema Tema psykiatri