FACT

Kallas också Flexible Assertive Community Treatment

FACT är ett exempel på en modern flexibel ACT-modell som utvecklats i Holland. Den holländska arbetsmodellen FACT har reviderats och anpassats till svensk kontext som tillägg till vårdprogrammet Integrerad Psykiatri.

I arbetsmodellen ingår användande av ett digitalt instrument (FACT-tavla) där patienter med risk för återfall triageras. Uppdatering och genomgång av FACT-tavlan sker två gånger i veckan. Varje möte ska vara max 15 minuter. För de patienter som är aktuella på FACT-tavlan tar alla i teamet ett ökat gemensamt ansvar. Jämförelsesiffror ett år efter införandet av  FACT-tavlan visar på en minskning av både återinläggningar och antalet vårddygn. Målsättningen är att minska återinsjuknande och inläggningar i slutenvård.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver FACT är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

FACT ingår i tema Tema psykiatri