Fetma

Kallas också Obesitas

Senast ändrad 2016-08-09 av Sofia Björkman Dietist

Personer med ett BMI som är 30 kg/m² eller högre betraktas som feta enligt WHO:s (World Health Organization) definition. När du går upp i vikt ökar först storleken på fettcellerna och därefter ökar de också i antal. Om ditt BMI är över 30 kg/m² är det dags att vidta åtgärder eftersom fetma är en allvarlig hälsorisk.

Förkortningen BMI betyder Body Mass Index och räknas ut enligt formeln: vikt (kg)/(längden i meter x längden i meter). Till exempel ger en vikt på 98kg och längden 164 cm ett BMI på 36,4 kg/m². Det räknas ut enligt följande: 98 kg/(1,64 m x 1,64 m)=36,4366 kg/m²

Fetma är orsakad av en kombination av livsstil (bland annat mat- och motionsvanor), omgivande miljö och ärftlighet. Den är kopplad till en rad allvarliga sjukdomar såsom typ 2-diabetes, hjärtsjuksom, högt blodtryck, vissa typer av cancer, sömnapné samt rygg- och ledvärk. Ju större övervikt och därmed högre BMI-värde så förekommer ökad risk för att utveckla följdsjukdomar till fetma.

Behandlingsalternativ

Första steget är alltid att inse problemet och att vara villig att göra förändringar för att ta tag i det. På egen hand kan du påverka genom att äta bra, regelbundet och varierat samt motionera regelbundet, helst dagligen. På din vårdcentral kan du få hjälp med praktiska råd och stöd i att förändra ditt beteende kring mat och motion. Via remiss (vårdbegäran) kan man få hjälp vid någon av specialistklinikerna inom sjukvården.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns två enheter; Dietistmottagningen Klinisk Nutrition för övervikt och fetma upp till BMI 35, samt Obesitasmottagningen som ger behandling vid BMI 35 kg/m² och högre. Behandlingsprogrammen kan se lite olika ut på olika enheter. Viktnedgångsbehandling är oftast kombinationer av kostbehandling, fysisk aktivitet, läkemedel och ett moment med lågenergidiet (kostersättning).

Här på Sahlgrenskas hemsida kan du läsa mer om de olika behandlingsmöjligheterna.

Många överviktiga har provat ovanstående metoder men inte lyckats gå ned i vikt eller behålla sin viktnedgång. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset görs olika typer av viktreducerande kirurgi bl a gastric bypass (GBP) och sleeve gastrectomi. Detta kan vara aktuellt för dig om du har BMI ≥40 kg/m² eller BMI≥35 kg/m² med vissa associerade sjukdomstillstånd och inte heller har några andra faktorer som talar emot operation. Det krävs remiss (vårdbegäran) för att kunna söka möjlighet till kirurgisk behandling.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fetma är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Fetma ingår i tema Tema endokrinologi  och  Tema kirurgi