Fingerfraktur

Kallas också Fraktur finger, Metakarpalfraktur, Brutet finger, Fingerskada

Senast ändrad 2015-09-23 av Anders Nilsson Överläkare

Fingerfraktur beskrivs som brott på fingerbenen, från naglarna upp till handleden. Det är vanliga skador som kan variera stort i svårighetsgrad. Det kan vara mindre sprickor i skelettet som endast behöver avlastas en kortare tid, eller mycket omfattande skador med felställningar och krossade ledytor. 

Det är bland de vanligaste skadorna på händerna. 

Det är inte ovanligt att den skadade inte inser skadans omfattning och tror att det bara är en "stukning" och därför söker sjukvård för sent. Senorna ligger i direkt anslutning till skelettet varför de lätt ärrar fast om fingret inte hålls i rörelse. Därför är det viktigt att tidigt göra brottet så stabilt att rörelseträning kan påbörjas. Brottet börjar också läka snabbt, varför felställda frakturer bör rättas till inom 1 vecka. 

Så ställs diagnosen

Det är viktigt att frikostigt misstänka brott. Svullnad, nedsatt rörlighet, ömhet eller felställning bör föranleda undersökning. Läkarens kliniska undersökning av handen måste oftast kompletteras med en skelettröntgen. 

Behandlingsalternativ

Olika frakturer definieras som stabila eller instabila, felställda eller icke felställda, med eller utan ledengagemang. En stabil, icke felställd fraktur behöver nästan aldrig opereras utan kan behandlas med gips och rörelseträning. En instabil och felställd fraktur behöver nästan alltid opereras. Felställda frakturer kan dock ibland dras tillrätta utan att man behöver öppna huden men ibland måste man göra en öppen operation för att korrigera felställning. 

När frakturen ligger rätt ska den fixeras för att förhindra att den glider fel igen. Frakturens karaktär avgör vilken fixeringsmetod som är mest lämplig. Fixeringsmetoder är: 

  • Gips
  • Stift, instuckna genom huden utan öppen kirurgi
  • Öppen kirurgi tillsammans med fixering med stift, skruvar, metallplattor eller en kombination av flera tekniker

Fortsatt behandling och rehabilitering:

Frakturmönster och fixationsteknik avgör om skadan bäst behandlas genom att få ligga still tills frakturen har läkt tillräckligt, cirka 2-4 veckor, eller om det är bäst att starta rörelseträning omedelbart. 

Rehabiliteringen är mycket viktig för att uppnå en bra fingerfunktion. Som regel finns ett problem med stelhet. Ju längre det dröjer innan rörelseträningen påbörjas, ju svårare är det att uppnå bra rörlighet. Rehabiliteringen består av rörelseträning med eller utan belastning, stödskena och behandling mot svullnad. Man måste vara uthållig i sin rörelseträning. Svullnad, stelhetstendens och ledömhet sitter i mycket lång tid. I bästa fall börjar det bli bättre efter 3-4 månader men vanligt är att man har besvär i 6-12 månader. Inte sällan har man känningar i upp till 2 år. 

Har man ett lättare skrivbordsjobb kan man ofta klara sig med en kort sjukskrivning men har man ett tungt arbete så krävs oftast sjukskrivning i mellan 6 veckor till 3 månader. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fingerfraktur är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.