Flerfunktionsutredning, barn

Senast ändrad 2017-12-12 av Agneta Rubensson Logoped

Flerfunktionsutredning på Regionhabiliteringen

Utredningen vänder sig till barn/ungdomar med flera funktionsnedsättningar och innebär en bred generell utredning av dess funktioner och aktivitetsområden.

Målet med utredningen är att barnet/ungdomen och dess omgivning ska fungera så bra som möjligt utifrån dess förutsättningar.

Före undersökningen

Barnet/ungdomen kommer till Regionhabiliteringen efter remiss med frågeställningar från den lokala barn- och ungdomshabiliteringen.

Vistelsens längd anpassas efter barnets/ungdomens ålder och frågeställningar i remissen, vanligtvis 2 veckor.

Så går det till

Själva utredningen
I utredningen kartläggs barnets/ungdomens styrkor och svagheter i olika aktiviteter.

Utredningens inriktning anpassas efter de frågor som ställts i remissen. Utredningsteamet under perioden skräddarsys utifrån remissen och kan bestå av följande yrkeskategorier: arbetsterapeut, habiliteringsassistent, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och specialpedagog.

Varje yrkeskategori gör sin bedömning av barnets/ungdomens funktioner, förmågor och behov. Kartläggningen analyseras i teamet och arbetssätt provas praktiskt i olika situationer. Därefter utformas rekommendationer.

Föräldrarnas roll är viktig för slutresultatet
Information och vägledning ges kontinuerligt under utredningsperioden till barnets/ungdomens föräldrar. Deras medverkan i utredningen är viktig för att uppnå ett bra slutresultat. Efter överenskommelse mellan föräldrar och utredningsteam är personal från t.ex. förskola/skola välkomna hit på besök för information och vägledning.

 

Efter undersökningen

Muntlig sammanfattning av utredningen ges vid utskrivningssamtalet och resultatet dokumenteras i yrkesspecifika slutanteckningar som sänds till den lokala habiliteringen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Flerfunktionsutredning, barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Flerfunktionsutredning, barn ingår i tema Tema barnsjukvård