Flödesundersökning

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Detta är en viktig undersökning vid utredning av vattenkastningsproblem. Den görs med hjälp av en flödesmätare.

Före undersökningen

Det behövs minst 1,5-2 dl urin för att undersökningsresultatet skall bli riktigt. Det är därför mycket viktigt att man dricker mycket före undersökningen och kommer med välfylld blåsa.

Så går det till

Apparaten består av en tratt, i vilken man kissar. I botten sitter en anordning som mäter hur snabbt urinflödet är. Av speciellt intresse är hastigheten när flödet är som kraftigast (maximalflödet). Finns ett hinder för urinavflödet sjunker maximalflödet.

Är det maximala flödet större än 15 ml/sek finns det troligtvis inget hinder för urinavflödet, däremot om flödet är mindre än 10 ml/sek. Är flödet mellan 10 och 15 ml/sek kan det vara svårt att säga om det finns något hinder av betydelse. Det kan vara svårt att genomföra undersökningen med ordentlig urinvolym första gången, varför man ofta rekommenderar att den upprepas.

Efter undersökningen

Man kan själv mäta hur fort man kissar genom att mäta tiden det tar att kasta den första decilitern urin. Tidtagningen sker med en klocka med bra sekundvisare. Urinmätningen görs i ett genomskinligt decilitermått eller i en engångsmugg med inritad markering för 1 dl. Provet bör upprepas några gånger tills man kan det hela bra. Tar det mer än 11-12 sekunder finns det sannolikt ett avflödeshinder i urinröret, t ex orsakat av en godartad prostataförstoring.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Flödesundersökning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Flödesundersökning ingår i tema Tema urologi