Födelsemärke

Kallas också naevus

Senast ändrad 2017-03-01 av Susanna Andersson Administratör, vård

Födelsemärke, leverfläck, naevus
Ett födelsemärke är ett område av huden som innehåller extra mycket pigment vilket är det färgämne som gör huden brun när man solar. Hudområdet ser ut som en mörk prick eller fläck därför att det har ansamlats pigmentbildande celler, så kallade melanocyter, som i vanliga fall är glest och jämnt utspridda i överhuden. Födelsemärken brukar även kallas leverfläckar och på fackspråk heter det naevus.
Det förekommer i enstaka fall att födelsemärken med tiden kan utvecklas till elakartade cancertumörer. Du ska vara uppmärksam på om pigmentfläcken förändras på något sätt.
En hudläkare kan undersöka födelsemärket och bedöma om detta behöver tas bort eller inte.
Ofarliga födelsemärken behandlas inte inom plastikkirurgin.

Det finns även en typ av naevus som kallas kongenitala melanocytära naevus, KMN , vilket är ett medfött tillstånd. Det finns hos 0,2-2,1 procent av alla nyfödda och skiljer sig från vanliga naevus genom att de innehåller fler pigmentceller och kan vara ljusbruna, mörkbruna eller svarta. De har också djupare och mer varierad utbredning och form och kan även ha en ökad behåring.
Stora KMN är ovanliga och kan sitta var som helst på kroppen men är vanligast inom huvud-hals området och bålen. Dessa kallas ofta jättenaevus eller baddräktsnaevus.

Före behandlingen
Handläggning och val av behandlingsmetod är individuell och beroende på storlek, djup, patientens ålder och var på kroppen det finns.

Behandlingsalternativ

Alla kongenitala melanocytära naevus kan ge upphov till malignt melanom, men ju större de är, desto större är risken. Skälet till behandling av KMN är kosmetisk och risk för framtida cancerutveckling. Kirurgisk excision, kirurgiskt avlägsnande, är den metod som är mest använd. Hudtransplantat kan även komma ifråga.

Vävnadsexpansionstekniken har kommit att bli hörnsten i behandlingen av stora eller jättestora KMN. Ibland är en kombination av olika tekniker aktuell och val av teknik beror på ett flertal faktorer såsom födelsemärkets storlek och lokalisation.

Så går det till
Operationen utförs i narkos och görs dagkirurgiskt eller inneliggande på vårdavdelning beroende på hur stort ingrepp som planeras.

Komplikationer och risker
Vid alla typer av operationer finns en risk för infektion. Tecken på eventuell infektion kan vara rodnad, svullnad runt operationsområdet och feber.

Expanderbehandling
Vävnadsexpansion ger möjlighet att avlägsna stora ärrområden, kärlmissbildningar och stora födelsemärken och andra huddefekter utan att man behöver transplantera hud. För att få tillgång till "frisk" hud, för att täcka större defekter, opereras en expansionsprotes (silikonballong) in under huden brevid defekten. Ballongen är försedd med en slang och en ventil som också ligger under huden, via vilken man varje vecka fyller på koksaltlösningen så att ballongen sakta växer och huden utvidgar sig. Principen liknar den uttänjning av huden som ser under en graviditet. När man har uppnått önskad mängd "frisk" hud tas ballongen ut och huden kan sträckas ut och ersätta hudområdet som opererats bort.

Operation
Behandling med vävnadsexpansion sker i 3 etapper

Operation 1
Via en liten öppning i huden görs en ficka stor nog att rymma expanderballongen. Ventilen placeras i en egen ficka en bit under expandern som kommunicerar med expandern via en slang. Fickan görs under frisk hud brevid det parti som senare ska opereras bort. Expandern fylls så pass mycket att den vecklar ut sig och fyller fickan. Operationen sker oftast i narkos.

Påfyllning
I samband med första återbesöket efter 2-3 veckor tas stygnen. Ventilen kan kännas genom huden och via denna fylls koksaltlösning med en vanlig spruta. Påfyllningarna är i princip smärtfria och sker vanligen en gång per vecka under 2-3 månader, beroende på lokalisation och storlek på expandern. Detta görs vanligen på Plastikkirurgiska mottagningen, men kan också göras av utbildad personal på hemorten och i vissa fall av utbildade anhöriga.

Operation 2
Expandern tas ut och det aktuella ärret, födelsemärket eller dylikt opereras bort. Den expanderade huden ska räcka till att täcka området över expanderfickan och operationssåret. I vissa fall måste denna procedur upprepas då området som behöver ny hud är så stort. Operationen sker oftast i narkos. Tiden mellan 1:a och 2:a operationen är i genomsnitt 3 månader men kan variera.

Komplikationer och risker
Vid alla typer av operationer finns en risk för komplikationer. Tecken på eventuell infektion kan vara rodnad, svullnad runt operationsområdet och feber. Denna behandlas med antibiotika och i sällsynta fall är det nödvändigt att man måste operera ut protesen för att få infektionen att läka ut. Exempel på komplikationer förutom infektion kan vara hematom (blåmärke, begränsad blodutgjutning och serom dvs ansamling av vävnadsvätska).

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Födelsemärke är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Födelsemärke ingår i tema Tema plastikkirurgi