Födoämnesallergi

Kallas också Matallergi

Senast ändrad 2016-09-26 av Jenny Van Odijk Dietist

Matallergi och överkänslighet

Allmänt

Att vara överkänslig mot mat innebär att kroppen kan reagera på olika sätt mot något man äter eller dricker. Man brukar skilja på allergi och överkänslighet.

Vid allergi reagerar kroppens immunförsvar på olika sätt mot ett eller flera ämnen i maten som man inte tål. Immunförsvaret bildar så kallade IgE-antikroppar mot ett protein i maten. När man får en allergisk reaktion frigörs olika ämnen, till exempel histamin, vilket medför till att symtom kan uppstå i kroppens olika organ.

Vid  överkänslighet kan det vara andra icke-allergiska mekanismer som driver en reaktion, som till exempel enzymbrist eller histaminintolernas. Ett exempel på enzymbrist är laktosintolerans, som innebär att man saknar enzymer för att bryta ner mjölksocker. Vid histaminintolerans kan man reagera mot vissa livsmedel som innehåller höga halter av histamin (och andra biogena aminer). Överkänslighet mot olika livsmedel kan ge allergi-liknande besvär såsom besvär från huden och magen-tarmkanalen men det är inte immunförsvaret som reagerar.

Så ställs diagnosen

Utredning

Om man misstänker att man reagerar allergiskt eller är överkänslig mot ett födoämne är det bra att göra en allergiutredning. Till Allergimottagningen kommer man på remiss.            

I utredningen ingår noggran läkardbedömning med genomgång av sjukhistoria, så kallad anamnes, pricktest och ibland kompletterande utredning med blodprov. Både pricktest och blodprov kan visa om man har allergiantikroppar mot något livsmedel. Vid överkänslighet bildas inga antikroppar. Utredningen kan omfattar även andra metoder såsom provokation med de misstänkta födoämnen i diagnostiskt syfte.

 

Utredning hos dietist

Allergiutredningen kan fortsätta hos dietist. Dietisten kan hjälpa till med att följa upp eventuell eliminationskost med återintroduktion av det födoämne man misstänker överkänslighet mot efter läkarbedömningen. Om det finns misstanke mot flera födoämnen eller om man är osäker vad man reagerar mot  finns det speciella utredningskoster.

Att anpassa maten på rätt sätt är inte alltid lätt när man är allergisk mot vissa livsmedel, speciellt inte om man är allergisk eller överkänslig mot flera födoämnen. Detsamma gäller om man utreds för allergi. Därför kan det vara bra att inte utesluta livsmedel på egen hand, då det dels kan försvåra utredningen men också kan medföra  en kost med lågt innehåll av vissa näringsämnen.

 

Provokationer mot födoämnen

Provokation är ett sätt att ta reda på om och hur man  reagerar på ett födoämne. Ibland kan det användas som hjälpmedel i utredningen för att se om en tidigare allergi har vuxit bort. Provokationer kan göras  dels mot de vanliga födoämnen som till exempel mjölk och vete, men också mot olika typer av nötter. Provokationer kan utföras både öppen och blint beroende på patienten.

Födoämnesrovokationerna utförs endast av vårdpersonal på Allergimottagningen och görs alltid under kontrollerade former med en speciell metod.

Behandlingsalternativ

Matallergi går inte att bota. Behandlingen innebär att man undviker det födoämne eller de födoämnen man inte tål.  Vid matallergi eller överkänslighet  som är viktigt  ur näringssynpunkt kan man få hjälp att hittabra alternativ och få förslag till mat som innehåller energi och näring utifrån varje persons behov.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Födoämnesallergi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.