Fokuserad psykodynamisk terapi för ätstörningar

Senast ändrad 2015-11-10 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Fokuserad (fokal) psykodynamisk terapi- är en terapi som riktar sig till personer med Anorexia Nervosa.

Terapiformen har utarbetats och utvärderats på Heidelbergs Universitetssjukhus i Tyskland. Den har visat sig ha goda resultat i utvärderingar på längre sikt. Behandling sker under 10-12 månader, med varierande intensitet beroende på patientens behov.

Behandlingen är indelad i tre faser:

1. Förberedelsefas för terapin avseende information om ätande och motivation, uppnå viktstabilitet.
2. Fokus på viktiga relationer, inklusive familjesamtal. Utforskande av affektiva upplevelser.
3. Fokus på återgång, ingång i ett vardagligt liv utan anorexia nervosa.

Under hela behandlingstiden finns det med ett fokus på ätstörningen i en form som är avpassad till den enskilda patienten.   

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fokuserad psykodynamisk terapi för ätstörningar är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.