För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Förlossning före 37 fulla graviditetsveckor kallas för tidig förlossning. Ett barn som föds före denna graviditesvecka kallas prematurt (för tidigt född). Känner du av regelbundna värkar eller misstänker att vattnet har gått  är du välkommen att kontakta oss.

Behandlingsalternativ

Finns det en risk för förlossning före vecka 34 kan behandling med läkemedel sättas in för att fördröja barnets födelse. Syftet är att hinna ge behandling som ökar lungmognaden hos barnet. Föds barnet före vecka 35 vårdas det första tiden på neonatalavdelning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd ingår i tema Tema förlossning