Föräldrainformation inför operation av barn på Operation 2 Barn

Senast ändrad 2015-12-02 av Lena Sundquist Ledning, hälso- och sjukvård

Här finns vi

 Hinder för operation eller undersökning

Kontakta oss 

 Hel och ren inför operation

Här hittar du duschinstruktioner inför operation

Bedövningsplåster?

Äta och dricka innan operationen?

 Bra att ta med till sjukhuset


Boende

Föräldrar och närstående

Hemma igen efter operationen

Bra att ha hemma

Mer information

Operation 2 barn

Papegojan dunder ger barn information om hur besöket på sjukhuset går till

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Föräldrainformation operation 2 barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.