Förflyttning av nyfödda barn

Senast ändrad 2017-02-08 av Marie Sellhed Intensivvårdssköterska

Förflyttning av förtidigt födda och nyfödda barn

Ibland föds barnet oväntat för tidigt på ett sjukhus som saknar neonatalavdelning eller neonatal intensivvårdsavdelning. Då kan ett neonatalt transportteam transportera barnet till ett sjukhus som har de vårdresurser som krävs. Vid transporten, som kan ske med ambulans eller flygplan, får barnet ligga i en speciell transportkuvös med nödvändig utrustning.

Föräldern eller föräldrarna får följa efter så snart det är möjligt.

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Förflyttning av nyfödda barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.