Förflyttningsträning

I samband med operationer, skada eller andra sjukdomstillstånd är det viktigt att komma igång med förflyttningar så snart det är möjligt. Detta för att undvika att bli sängliggande och få komplikationer som trycksår, lunginflammation eller muskelförsvagning.
Därför är det viktigt att träna de olika tekniker som finns i samband med att ta sig ur och i en säng samt hur man förflyttar sig till och från stol/rullstol.

 

Så går det till

Första steget i träningen är att komma i och ur säng, det kan tränas självständigt eller med hjälp av fysioterapeut eller annan personal. Nästa steg är att klara förflyttningar över till stol eller i vissa fall rullstol. Målet är att du skall klara detta självständigt, men ibland kan det behövas ett hjälpmedel eller hjälp av en eller flera personer.
Förflyttningar mellan säng och stol/rullstol kan göras i stående, där du trampar runt på stället för att sedan sätta dig. Om du inte klarar att komma upp till stående får du träna på att göra en s.k låg förflyttning. Detta innebär att du i sittande lutar dig långt fram - själv eller med hjälp, så att du kan lyfta baken och sedan flytta i sidled över till stolen eller rullstol. Ibland kan en glidbräda vara till hjälp för att glida över från säng till stol. 
Denna träning görs i början ihop med fysioterapeut och annan personal, men målet är att du skall klara detta själv eller med mindre hjälp från annan person.

Det är även mycket viktigt att klara förflyttningar i sängen. Om du blir sängliggande länge, är det viktigt att klara att ändra ställning i sängen, framför allt för att undvika trycksår.
Att komma högre upp i sängen är en viktig träning eftersom risken är att du ligger och trycker fötter och hälar mot sänggaveln. Det är även viktigt att kunna sitta ordentligt i sängen om du inte klarar att komma upp till måltider och då måste du komma högt upp i sängen innan huvudänden höjs.
Även här är målet att du skall klara detta själv eller med mindre hjälp från en annan person.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Förflyttningsträning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Förflyttningsträning ingår i tema Tema fysioterapi