Förlossningsrädsla

Senast ändrad 2015-12-17 av Margareta Risenfors Barnmorska, vårdavdelning

Ett visst mått av rädsla och oro inför en förlossning är vanligt och helt normalt. Det hjälper dig att stanna upp och fundera över hur du på bästa sätt ska förbereda dig. För att hantera dessa känslor och tankar räcker det ofta med att du talar med dina närmaste och med din barnmorska på mödravårdscentralen.

Om rädslan är stark och svår att hantera och påverkar dig i vardagen kan du vända dig till vår  Auroramottagning.

Behandlingsalternativ

På Auroramottagningen arbetar specialutbildade barnmorskor och läkare. Kompetens finns inom kognitiv beteendeterapi - KBT.

För behandling krävs remiss från din mödravårdscentral (MVC).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Förlossningsrädsla är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.