Förlossningsskador

Senast ändrad 2016-06-02 av Marianne Weichselbraun Barnmorska, vårdavdelning

Barnmorskor och läkare arbetar aktivt med att förhindra skador på kvinnans bäckenbotten i samband med förlossning.

Att skydda kvinnan från större skada handlar om flera faktorer som exempelvis; god kommunikation, närvaro och perinealskydd.

Perinealskydd innefattar att barnmorskan/läkaren dels styr farten på barnets framfödande med sina händer och skyddar mellangården. Värme som hålls mot mellangården har en skyddande effekt.

Samarbete och god kommunikation är av stor vikt.

När barnet är fött kontrollerar barnmorskan kvinnans bäckenbotten och förlossningskanalen efter bedövning. Eventuella skador sys av barnmorska eller läkare.

Barnmorskor och läkare har goda kunskaper i bäckenbottens anatomi och hur man på bästa sätt reparerar skadan. Stygnen sys med ett material som resorberas när skadan läkt och behöver ej tas bort.

I de flesta fall läker både klipp och bristningar utan komplikationer. Läktiden varierar beroende på typ av bristning. Generellt skall det kännas bättre och bättre ju längre tiden går och vid efterkontroll på MVC är de flesta bristningar läkta.

Det kan vara bra att få klippet/bristningen inspekterad innan hemgång.

I normalfall inspekteras klipp/bristning även vid efterkontroll MVC, ca 6-12v efter förlossningen.

Om man upplever problem efter klipp/bristning skall man under de första 12v kontakta Antenatalmottagningen, sin förlossningsavdelning eller sin MVC.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Förlossningsskador är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Förlossningsskador ingår i tema Tema förlossning