Förmaksflimmer efter hjärtkirurgi

Den vanligaste rytmrubbningen i samband med hjärtkirurgi är en form av oregelbunden puls, förmaksflimmer. Ungefär var fjärde till var tredje patient drabbas. Pulsen blir ofta snabb och det kan upplevas som obehagligt. Tillståndet behandlas med läkemedel eller genom att du sövs och får en elstöt (elkonvertering).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Förmaksflimmer efter hjärtkirurgi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.