Förmaksseptumdefekt

Senast ändrad 2016-12-08 av Anonym

En onormal öppning mellan hjärtats högra och vänstra förmak. Denna öppning tillåter syrerikt och syrefattigt blod att blandas med varandra, och leder till slut till att hjärtats högra sida blir förstorat. Vissa patienter med en förmaksseptumdefekt har inga symtom alls, och det är väldigt vanligt att detta hjärtfel inte upptäcks förrän i vuxen ålder, ibland så sent som när patienten är i 40-50 års åldern. Symtom är ytterst ovanligt hos barn och tonåringar, men kan börja uppkomma i ung vuxen ålder med symtom som andfåddhet även vid vila och mindre ansträngning, hjärtklappningar, oregelbundna hjärtslag, smärtor i bröstet.

En förmaksseptumdefekt betraktas som ett av de enklaste hjärtfelen, men om det lämnas utan åtgärd för länge så kan det orsaka konsekvenser i form av rytmrubbningar och hjärtsvikt, och även skador på lungorna. Men detta uppstår oftast inte förrän årtionden senare i livet.

Så ställs diagnosen

Antingen så uppsöker patienten vård på grund av besvär, eller så upptäcks det av en slump i samband med en annan hälsokontroll eller rutin kontroll, läkaren hör ett blåsljud på hjärtat. På ett ultraljud så upptäcks hålet mellan förmaken, detta tillstånd kan dock vara svårt att se på en gång och kardiologerna som utför ultraljudet måste oftast utföra ett så kallat bubbeltest för att fastställa diagnosen förmaksseptumdefekt. En förmaksseptumdefekt är inte alltid uppenbart på ett EKG ifall man inte har utvecklat rytmrubbningar, därför kan inte denna diagnos ställas med ett vanligt EKG.

Behandlingsalternativ

Det finns inga mediciner som kan bota en förmaksseptumdefekt, mediciner kan dock skrivas ut vid symtom på hjärtsvikt eller rytmrubbningar. Det finns idag två behandlingsmetoder för förmaksseptumdefekt, den nyare metoden och allt vanligare är att man stänger igen hålet med en så kallad kateterteknik, en väldigt enkel form av operation där man går in med ett device via en ven i ljumsken till hjärtat för att försluta hålet. Vid denna operation är återhämtningstiden kort och resultatet mycket gott. Om det av olika orsaker inte går att utföra en slutning via kateter så krävs en öppen hjärtkirurgi då man öppnar upp bröstkorgen för att gå in och stänga hålet.

Både vid kateterburen operation och öppen kirurgi så är prognosen på lång sikt mycket god för både barn och vuxna, efter operation så tar patienten blodförtunnande i minst 6 månader för att undvika blodproppar. Om allt ser bra ut på återbesöken efter 1 år så kan oftast kontrollerna upphöra och om hålet är helt förslutet och hjärtat har återgått till normal och god form så friskförklaras man helt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Förmaksseptumdefekt är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.