Förstoppning i samband med cancersjukdom och behandling

Senast ändrad 2017-04-06 av Anki Delin Eriksson Verksamhetsutvecklare, Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. Vissa studier visar att det är det fjärde största problemet vid cancer- behandling. Förstoppning kan påverka dig på alla nivåer både fysiskt, mentalt, socialt och existentiellt. I vissa fall har det till och med lett till att personer slutat att äta för att slippa bli förstoppade igen. Ibland är det svårt att beskriva sina symtom eftersom för- stoppning är en individuell upplevelse som kan vara svår att tala om. Var därför observant på om dina avföringsvanor förändras och påtala detta snarast till din sjuksköterska eller läkare.

Orsaker till förstoppning

 • Morfinbehandling. Många som har spridd cancer lider av smärta. Därför är smärtlindring en självklar del i vården. Grunden för denna smärtlindring är morfin och morfinliknande preparat. En bieffekt av den smärtlindrande behandlingen är förstoppning, som i sig kan vara plågsam. Morfinet blockerar tarmens förmåga till normal tarmrörelse. Morfinbehandling bör därför alltid kom- bineras med laxerande behandling.
 • Om du genomgår cytostatikabehandling kommer du som regel att få läkemedel mot illamående. Dessa läkemedel orsakar oftast för- stoppning på grund av att de förlångsammar tarmens motorik.
 • Vissa cytostatika kan orsaka förstoppning. Även dessa läkemedel förlångsammar tarmens motorik.
 • Dåligt vätskeintag ger hård avföring.
 • Lågt fiberintag.
 • Högt fiberintag utan att tillföra extra mycket vätska leder till för- stoppning.
 • Inaktivitet. I samband med cancersjukdom/behandling kan du drabbas av olika symtom som gör att du inte fysiskt kan aktivera dig i samma utsträckning som tidigare.
 • Tumören i sig om den växer lokalt så att tarmen påverkas.

Läkemedel
Om du får förändrade avföringsvanor och blir förstoppad kommer du att få läkemedel som stimulerar tarmmotoriken. Dessa kan kom- bineras med mjukgörande medel. De flesta blir hjälpta av laxermedel men ibland krävs det annan hjälp. 

Observera, är du under morfinbehandling så skall oftast detta kom- bineras med laxermedel då risken för förstoppning annars är stor. 

Tarmstimulerande läkemedel ökar motoriken och stimulerar tarmrörel- ser och minskar därmed tiden för passage genom tarmen. Till ex- empel Laxoberaldroppar/cilaxoraldroppar som tas enligt ordination. 

Tarmregelerande läkemedel till exempel Movicol och Lactulos drar till  sig vätska så att tarminnehållet får en mjukare konsistens. Detta ökar tarmens sammandragningar så att tarminnehållet lättare förflyttas mot ändtarmsöppningen. 

Det finns även läkemedel som kan användas vid svår förstoppning- en som kan uppstå vid morfinbehandling och endast är till för dig som inte blir hjälpt av andra laxermedel. Det hindrar morfinet från att påverka tarmarna, och därmed kan din tarm fungera som innan morfinbehandlingen. Detta utan att morfinets smärtlindrande effekt tas bort. 

Vad kan du själv göra för att minska risken för förstoppning?
Allmänna råd

 • Försök att röra på dig så mycket som möjligt. Det hjälper dig att hålla igång magen.
 • Försök att bibehålla dina tidigare toalettvanor och ta god tid på dig vid toalettbesöken.
 • Efter måltid rör tarmen på sig som mest. Då kan det vara lämp- ligt att försöka sätta sig på toaletten i lugn och ro.
 • Beröringsmassage. Dock ej lämpligt om tumören finns i buken. 

Kostråd
Vid cancersjukdom och förstoppning är det viktigt att följa läkarens råd om laxerande läkemedel och att tänka på att det sällan är maten som orsakar förstoppningen.

Vissa råd när det gäller maten kan ändå vara bra att tänka på:

 • Det är viktigt att du dricker mycket under dagen. Om du har minskat i vikt så drick gärna sådant som samtidigt ger dig energi, till exempel saft, läsk eller juice.
 • Prova katrinplommon vilket även finns som juice eller puré.
 • Ät frukt och bär t ex kiwi, päron och plommon.
 • Ät grönsaker och rotfrukter. Gärna i kokt form med smör eller rapsolja.
 • Dofilus, ProViva, Verum hälsofil eller liknande produkter kan ha en positiv effekt. De innehåller en hög koncentration av bakterie- stammar som kan ha en normaliserande effekt på tarmen. De hjälper till både vid förstoppning och vid diarréer. Det finns även tabletter med så kallade lactobaciller, till exempel Docidus eller Trevis.

Om inte förstoppningen blir bättre är det viktigt att du får ytterligare hjälp och råd. Tala med din behandlande sjuksköterska och vid behov kan du få dietistkontakt. Dietisten är speciellt utbildad för att ge avancerade råd om näringsintag. 

 

Om du får förändrade avföringsvanor så diskutera det omgående med vårdpersonalen.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Förstoppning i samband med cancersjukdom och behandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Förstoppning i samband med cancersjukdom och behandling ingår i tema Tema cancer