Förträngning i halspulsådern

Kallas också Karotisstenos

Senast ändrad 2015-05-20 av Klas Österberg Sektionschef

Förträngningen i halspulsådern beror på inlagring av fett och kalk i halspulsåderns väggar, s k åderförkalkning. På dessa förträngningar kan blodproppar bildas som i sin tur kan föras vidare med blod-strömmen och täppa till ett mindre blodkärl i hjärnan, s k slaganfall (stroke). En operation där förträngningen tas bort minskar risken för framtida stroke.  

 

Utredning i samband med stroke

En övergående stroke (TIA, transitorisk ischemisk attack, innebär att en del av hjärnan fått en övergående syrebrist på grund av en blodpropp).

Första läkaren man kommer i kontakt med är en neurolog. Utredning i samband med stroke/TIA innefattar bland annat ultraljud av halspulsådern. Om man påvisar en kraftig förträngning kan den vara orsaken till symtomen. Eftersom det kirurgiska ingreppet innefattar risker måste man väga för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ för varje enskild person.  

 

Hur går operationen till?

Vid kirurgi läggs ett hudsnitt på halsen, halspulsådern friläggs och blodflödet stängs av emedan man rensar ut åderförkalkningsplacket. Därefter sys pulsådern ihop och cirkulationen återställs. Man är antingen sövd eller lokalbedövad under operationen.

Hälsosam livsstil viktig

Det som alltid är viktigt hos alla patienter med åderförkalkning är att man inte röker, att eventuellt högt blodtryck behandlas samt att man äter blodförtunnande mediciner och oftast även blodfettssänkande mediciner. Detta gäller även efter operationen och oftast livet ut.

 

Är operationen riskfri?

Riskerna med ingreppet får vägas mot nyttan. Information om detta får du av läkare och sjuksköterska.

             

Operationsdagen

Du blir väckt ca kl: 05.30- 06.00 om du har fått en tidig operationstid, för att du skall göra din tredje och sista dusch. Har du skägg på halsen kommer detta att kortas av. Du får ingen frukost då det är viktigt att din magsäck är tom inför operationen. Du skall inte ta några av dina egna mediciner på morgonen utan du får de mediciner som narkosläkaren ordinerat. När du kommer till operationssalen tas du emot av narkospersonalen.  

Efter operationen

Minst sex timmar efter operationen vårdas du på en övervakningsavdelning eftersom det då krävs att du kontrolleras ofta, sömnen kan bli lidande. Därefter kommer du tillbaka till avdelning 18 för fortsatt vård och mobilisering.

Hemgång

Efter två-tre dagar är de flesta patienter redo att åka hem. Före hemgång får du ordination om din fortsatta medicinering. Efterkontroll sker på neurologmottagningen efter en månad. Du kommer att få kallelse till detta. I samband med återbesöket får du även träffa en kärlkirurg. Patienter som tillhör ett annat sjukhus utanför Göteborg, återvänder ibland dit. Vi ordnar med transporten och rapporterar till mottagande avdelning vad du har gått igenom. 

Det är viktigt att du fortsätter din rehabilitering genom att vara fysiskt aktiv. Alla former av fysisk aktivitet är nyttiga, t ex är promenader lämpliga.

Var fortsatt uppmärksam på …

Operationssåret på halsen vållar sällan några problem. Ökande svullnad, tilltagande smärta, feberkänsla och ömhet i området är symtom som gör att du skall vända dig sjuksköterska på neurologmottagningen.

Skulle du drabbas av förlamningssymtom i armar och ben, kraftig ensidig huvudvärk eller blödning är det viktigt att du genast söker akutmottagning. 

 

På helger och kvällar kan du ringa direkt till avdelning 18, tel: 031-342 10 18

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Förträngning i halspulsådern är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.