Fothälsa vid diabetes

Senast ändrad 2016-04-22 av Leif Augustsson Systemadmin

Forskning och utveckling för bättre fothälsa vid diabetes

Ortopedteknik är först ut i landet att erbjuda patienter med diabetes en strukturerad fotundersökning och objektiv riskgradering vid diabetes.

 

Så går det till

Med stöd från VINNOVA utvecklar Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en applikation, kallad D-Foot, som stöd för ortopedingenjören vid diagnos av fötterna. När projektet är färdig kommer det att innebära att patienter med diabetes som kommer besöker Ortopedteknik får svara på patientfrågor på en läsplatta. Sedan fortsätter undersökningen varvid ortopedingenjören följer en checklista som innehåller ett 20-tal undersökningsmoment. Automatiskt genererar D-Foot aktuell riskgrad, samt behandlingsrekommendationer för patienten. D-Foot är baserat på gällande riktlinjer för prevention och behandling vid diabetes och är resultatet av ett femårigt FOU projekt i VGR.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fothälsa vid diabetes är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.