Fotledsfraktur

Kallas också Laterala malleolen, Mediala malleolen, Tibia

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bakgrund
Fotledsfrakturer uppkommer genom vridning av foten, den viker sig, ibland även kombinerat med kraft i benets längdriktning.

Fastställa skada
Görs av läkare på akuten genom att fråga om orsak, känna på foten samt röntgenkontroll.

 

Behandling som ej kräver operation
Stabila fotledsfrakturer.

Behandling som kräver operation
Instabila fotledsfrakturer.

 

Efter operation
Alla patienter får en gipsskena. Denna byts till ett helt underbensgips. Kontrollröntgen av läget sker oftast på operation och bilder sparas digitalt ner varför kontrollröntgen inte alltid behöver tas efter operationen.

Behandlande läkare beslutar om gipstid samt hur du får använda din fot. Avlasta, stegmarkera eller belasta på den opererade sidan.

 

Om icke-kirurgisk behandling
Alla patienter får en gipsskena. Denna byts till ett helt underbensgips.

Behandlande läkare beslutar om gipstid samt hur du får använda din fot. Avlasta, stegmarkera eller belasta.

 

Underbensgips - patientinformation
Benet svullnar lätt!
När du sitter, lägg upp benet på en stol.
När du ligger, lägg kuddar under madrassen vid fotändan.

Högläge ger:

  • Minskad svullnad - Förbättrad blodcirkulation
  • Snabbare sårläkning - Smärtlindring om du har ont


Om du trots högläge, får nedsatt känsel, kalla tår, om tårna blir bleka eller blåtonade,
skall du söka läkare akut. Du skall även höra av dig om du får feber.

Trappgång
Uppför: Börja med det friska benet därefter med det skadade (gipsade) benet och kryckkäpparna.
Nedför: Börja med kryckkäpparna och det skadade (gipsade) benet, därefter det friska benet

Gång: 
Om du får belasta på benet använd alltid gipsskon då du går.
Tänk på att röra i höft- och knäleden så att gången blir så normal som möjligt.
Skydda gipset från vatten och fukt.
Blir gipset vått förlorar den sin hållfasthet och stabilitet.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fotledsfraktur är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.