Fotodynamisk terapi (PDT)

Senast ändrad 2015-11-10 av Eva Aspelin Sjuksköterska/mott

Fotodynamisk terapi är en behandlingsform för behandling av solskador. Behandlingen går till så att man styker på en kräm på området som ska behandlas och därefter belyser man med rött ljus. Krämen innehåller aminolevulinsyra (ALA) som finns naturligt i kroppen. Ämnet omvandlas sedan till ett porfyrin som är ljuskänsligt. Det är bara den del av huden man vill behandla som påverkas, inte normal hud. Efter att krämen varit på huden i tre timmar belyser man med synligt rött ljus. Energin från ljuset reagerar med porfyrinet och behandlingen börjar verka. De sjuka cellerna (tumörcellerna) förstörs.

Behandlingen kräver läkarordination.

Så går det till

På morgonen när du kommer börjar vi med att skrapa på området som ska behandlas. Därefter lägger vi på ett lager av ALA-krämen och täcks med plastfolie, detta ska sitter kvar i 3 timmar. Du måste inte vara kvar på mottagningen under denna tid, men det går bra att stanna. Efter dessa tre timmar startar behandlingen.

Många patienter känner smärta i samband med behandlingen. Smärtan är av varierande grad, allt ifrån lindrig till svår smärta. Enstaka patienter kan känna smärta upp till 10-12 timmar efter. Man kan då ta exempelvis Panodil eller Bamyl . Smärtan kan upplevas som obehaglig men är helt ofarlig. I vissa fall kan man minska smärtan med lokalbedövning.

Efter behandlingen

Efter behandlingen blir huden röd och efter något dygn uppstår oftast sår/blåsor som kan vätska sig. Vid behandling i ansiktet kan det även uppstå en svullnad i och omkring det behandlade området.
Detta är normalt. Såret kan läggas om med torra kompresser. Du kan duscha och tvätta dig som vanligt efter behandlingen. Utsätt inte det behandlade området för solljus under behandlingsdagen och de två närmaste dygnen efter. Sårläkningsprocessen tar ca 2-4 veckor. Hudförändringen läker sedan ut och lämnar sällan något ärr. En viss rodnad kan ses med den försvinner successivt.

För att ärret ska bli så snyggt som möjligt är det viktigt att skydda det behandlade området från solljus under minst tre månader och upp till ett år. Bästa solskyddet är kläder. Efter behandling i ansiktet kan man använda en hatt med brett brätte eller keps. Solkrämer med hög solskyddsfaktor, gärna innehållande titandioxid, rekommenderas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fotodynamisk terapi (PDT) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.