Fraktur på bäckenben

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bakgrund

Orsakas ofta av hög energi som vid fall från hög höjd, trafik- och industriolyckor eller extremsport. Även fall från låga höjder eller på samma plan kan resultera i bäckenfraktur särskilt vid samtidig benskörhet.

Behandlingsalternativ

 

Behandling som ej kräver operation

Om största delen av höftpannan/bäckenet är oskadad.

Om bäckenet/bäckenringen är stabilt vid belastning.

 

Behandling som kräver operation

Där höften är ur led med eller utan fraktur.

Öppen, eller sluten instabil bäckenringskada.

Bästa tillfälle för operation av höftpannan/bäckenet är inom 5 dagar. Operationen kan dock utföras inom 3 veckor.

 

Efter operation

Stegmarkering på den opererade sidan i 6v (2 kryckkäppar), belastning ökas under de följande 6 veckorna så att patienten vid följande återbesök, 3 mån efter op, kan belasta fullt.

Självklart är vi alla olika och det är behandlande läkare som beslutar om belastningsgrad.

 

Om icke-kirurgisk behandling

Behandlande läkare beslutar om belastningsgrad.

Ex. stegmarkering och assisterad rörelseträning i första 6v, därefter belastning med halva kroppsvikten i ytterligare 6v, full belastning först efter 3 månader.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fraktur på bäckenben är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.