Framgångsfaktorer vid viktminskning

Senast ändrad 2015-09-18 av Ingrid Larsson Dietist

Framgångsfaktorer för viktminskning

Hur man bör äta när man vill minska i vikt är ständigt föremål för diskussion i olika media, mellan arbetskamrater och vänner emellan. Många har åsikter och egna erfarenheter kring mat och vikt. Det amerikanska registerstudien ”The National Weight Control Registry” med >10 000 deltagare har som syfte att ta reda på vad människor som lyckats minska i vikt (minst 10% av kroppsvikten) och behålla den lägre vikten över tid (minst 12 månader) har gjort och gör för att klara detta. Information från dessa människor har kunnat sammanfattas i sju framgångsfaktorer för viktminskning: 

·         äta regelbundet vardag som helgdag

·         äta frukost varje dag

·         sänka sitt energiintag

·         välja mager mat

·         väga sig regelbundet

·         skriva ned vad man äter och dricker

·         utöva fysisk aktivitet minst 60 minuter/ dag

 

 

Personer som äter regelbundet och ungefär lika mycket vid varje måltid har lättare att kontrollera sitt energiintag vid varje måltid och kan på så vis undvika att äta för mycket på exempelvis kvällen.

Om man äter frukost varje dag vänjer man sig vid att planera sina måltider och att man har mat hemma. Man har också fått en energimässig start som kan bidra till att det äts lagom under resten av dagen.

Att minska energiintaget är den grundläggande förutsättningen för viktminskning. Väljer man energigles* mat till varje måltid  är det lättare att kontrollera energiintaget. Det är lättare att äta för mycket energi om man äter energität** mat som innehåller mycket energi i liten mängd mat

*Exempel på energigles mat är grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär och grovt bröd

**Exempel på energität mat och dryck är pizza, hamburgare med pommes frites, choklad, godis, glass, chips, nötter,, bakverk, sockersötade- samt alkoholhaltiga drycker.

När man väger sig regelbundet får man lättare kontroll över sin vikt och kan snabbt justera en viktökning, innan den blivit alltför stor. När man skriver ned vad man äter och dricker får man en översikt över sitt matmönster (när och var man äter) och vad man äter. Detta kan vara mycket informativt för att förklara varför man ökar, minskar eller står stilla i vikt.

Regelbunden fysisk aktivitet är avgörande för att behålla en lägre vikt över tid det vill säga vara viktstabil efter viktminskning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Framgångsfaktorer vid viktminskning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.