Främre resektion

Senast ändrad 2015-05-25 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Borttagande av del av ändtarmen.

Operation

Före behandlingen

Inför din operation kommer du att bli kallad till ett inskrivningsbesök på sjukhuset. Detta sker 1-2 veckor innan din operation. Du får vid detta besök prata med narkosläkare, kirurg, sjuksköterska, stomiterapeut, forskningssköterska och sjukgymnast. Du kommer att få information om narkosen (hur du skall sövas), det kirurgiska ingreppet och hur du och vi tillsammans skall göra för att din återhämtning skall gå så smidigt som möjligt. Om ditt hälsotillstånd kräver andra undersökningar eller förberedelser kommer även dessa att planeras för och utföras. Om laxering av tarmen är nödvändig får du instruktioner av sjuksköterskan på den preoperativa mottagningen. Du kommer även att få reda på vilken tid du skall komma på operationsdagen.

Så går det till

Operationen innebär att den del av ändtarmen som är drabbad av sjukdom tas bort.

 Vid vissa ingrepp läggs tarmen upp som en stomi (påse på magen).

Operationen kan göras som "titthålskirurgi" eller som en vanlig, så kallad "öppen", operation.

Efter behandlingen

Det finns olika typer av behandling mot smärta efter en operation. En del patienter får en epiduralkateter, en tunn plastkateter som läggs i ryggen före operaionen. Via denna kateter får man smärtstillande läkemedel. Ibland används långtidsverkande mediciner i tablettform som ska lindra och behandla smärtan. Du och narkosläkaren kommer inför din operation diskutera vad som är bäst för just dig. Målet med smärtbehandlingen är att minska smärtorna så att du så snabbt som möjligt kan återuppta dina normala aktiviteter. Smärtor skall kunna behandlas effektivt med enbart tabletter innan du går hem.

Tidig mobilisering är viktigt för att snabbast möjligt återfå normal tarmfunktion, motverka blodpropp och lungkomplikationer som till exempel lunginflammation.

Du kommer att få näringsdrycker i tillägg till vanlig kost. Detta hjälper kroppen att återuppbyggas efter operationen.

Du kommer att få en urinkateter i samband med operationen. Planen är att denna skall tas bort innan du går hem. Ibland kan det vara nödvändigt att behålla den längre än vårdtiden och då hjälper distriktssköterskan till med att ta bort den.

Operationsdagens eftermiddag/kväll skall du dricka en liter vätska inklusive två näringsdrycker och komma upp ur sängen. Du får äta om du vill. Första natten kommer du troligen att vara kvar på uppvakningsavdelningen, UVA, för övervakning. Där har de inte möjlighet att ta emot besök.

Första och andra dagen efter operation skall du dricka vätska (helst två liter) inklusive fyra näringsdrycker, äta mat och vara uppe ur sängen sex timmar. Om du har fått en stomi skall du börja träna på att sköta den.

Tredje dagen efter operationen skall du dricka två liter vätska inklusive fyra näringsdrycker, äta mat och vara i normal aktivitet. Du kommer att få ryggbedövningskateter och urinkateter borttagen. Om du har fått en stomi skall du morgon och kväll träna på att sköta den.

Resterande dagar på sjukhuset härefter skall du dricka två lite vätska inklusive fyra näringsdrycker, äta mat, vara i normal aktivitet, träna skötsel av eventuell stomi morgon och kväll och det är dags att planera för din utskrivning.

Tarmfunktionen skall vara återställd med minst gasavgång innan utskrivning och om du har fått en stomi skall du känna dig trygg med skötseln av den.

Planerad utskrivning sker efter samtal med ansvarig sjuksköterska och avdelningsläkare. Tveka inte att ta upp de frågor du funderar på om din sjukdom eller behandling.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Främre resektion är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.