Fysioterapi vid ätstörning

Senast ändrad 2015-08-18 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Fysioterapi är en viktig del i behandlingen av den ätstörda patientens upplevelse och uppfattning av sin kropp och ätstörningens symtom. En fysioterapeut kan göra bedömningar av och planera behandlingsinsatser riktad mot kroppsuppfattning och kroppsupplevelse, förmåga att uppfatta och tolka kroppens signaler, stress- och spänningsnivå, värk och smärta och fysisk aktivitetsnivå. Fysioterapeutisk behandling anpassas alltid efter patientens individuella behov och förutsättningar och utgår från patientens ålder samt somatiska och psykiska tillstånd. Behandling kan ske individuellt eller i grupp inom öppenvård, heldygnsvård och dagvård.

På Anorexi-bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet erbjuder fysioterapeut behandling både individuellt och i grupp, och driver i tillägg en psykopedagogisk grupp (se egen rubrik. Se även rubriken fysioterapigrupper vid ätstörning)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fysioterapi vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Fysioterapi vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri