Fysioterapi vid plastikkirurgi

Senast ändrad 2015-05-07 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Fysioterapeutisk behandling ges ofta efter operation. Syftet är att den nyopererade ska komma igång och röra sig så fort som möjligt.

Vid en del operationer ges också fysioterapeutisk behandling före operation. Exempelvis förstärkning av andning och cirkulation för att patienten ska vara i bra kondition inför ingreppet.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fysioterapi vid plastikkirurgi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Fysioterapi vid plastikkirurgi ingår i tema Tema plastikkirurgi