Fysioterapigrupper vid ätstörning

Senast ändrad 2015-08-18 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Fysioterapigrupper är ofta en viktig del av en specialiserad ätstörningsbehandling. I en grupp ledd av fysioterapeut kan man bland annat arbeta med olika former av lugn fysisk aktivitet med fokus på kroppsmedvetande, mental närvaro och sökande efter den egna kroppens gränser. Det kan vara allt från samarbets- och tillitsövningar, övningar riktade mot rörlighet, flexibilitet och balans, träning i att kunna ge och ta emot massage, andnings- och avspänningsövningar, till att träna på att promenera på ett lugnt sätt. Inspiration hämtas från bland annat yoga, pilates, qigong och dans och anpassas till den aktuella gruppen. På anorexi-bulimienheten finns fysioterapigrupper på dagvården och slutenvårdsavdelningen. (Se även rubriken fysioterapi vid ätstörning)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fysioterapigrupper vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Fysioterapigrupper vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri