Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Senast ändrad 2015-06-09 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra många olika sjukdomstillstånd, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet, reumatiska sjukdomar, ont i ryggen och depression. De positiva effekterna får man oavsett ålder eller träningsvana. Därför är det aldrig för sent att börja röra på sig. Den som är otränad kommer snabbt att bli fysiskt starkare.

Så går det till

Fysisk aktivitet på recept är en skriftlig ordination på fysisk aktivitet och träning som tar hänsyn till dina förutsättningar såväl fysiskt och mentalt och med hänsyn till din eventuella sjukdomsbild. Beroende på var du bor, så finns det friskvårdsaktörer i samhället som har utbud med olika aktiviteter vilket kan hjälpa dig att vara fysiskt aktiv och FaR-mottagningar som kan ge hjälp till den som behöver extra stöd för att komma igång. Ett recept på fysisk aktivitet kan för dig innebära att det tydliggör betydelsen att vara fysiskt aktiv för att må så bra som möjligt, oavsett om du gör aktiviteter i egen regi eller med stöd av någon friskvårdsaktör. Uppföljning av receptet anpassas efter dig och den verksamhet som förskrivit receptet.

 

Socialstyrelsen rekommendation för fysisk aktivitet för alla vuxna från 18 år och uppåt: (YFA 2011)

1. Fysiskt aktiv i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas på minst tre av veckans dagar. Måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Mer fysisk aktivitet ger ytterligare hälsoeffekter.

2. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper.

3. Äldre (här definierat som vuxna personer över 65 år) bör även träna balans.

4. Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.

Även om regelbunden fysisk aktivitet förebygger kronisk sjukdom så kan skador uppstå, framför allt muskuloskeletala men även kardiovaskulära. Generellt kan dock sägas att: vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna, fysisk aktivitet av måttlig intensitet är förenad med mycket små risker och gradvis ökning av tid och eller intensitet minskar riskerna.

 

Om du har funderingar på hur du ska kunna bli tillräckligt fysiskt aktiv eller vilka rekommendationer som gäller för dig, kontakta din behandlande läkare, fysioterapeut eller mottagning för mer information. Ibland kan det även vara aktuellt med en behandlingperiod hos fysioterapeut.  Kanske är ett recept på fysisk aktivitet, FaR,  just det som hjälper dig att komma igång och att sen förbli fysiskt aktiv!

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fysisk aktivitet på recept (FaR) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.