G-CSF

Kallas också Granulocyte colony-stimulating factor, GCSF, CSF 3

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

G-CSF är ett ämne som stimulerar bildandet av de vita blodkroppar (neutrofiler) som är viktiga i försvaret mot infektioner. Neutrofilerna sjunker på grund av cellgiftsbehandling, och G-CSF ges ibland för att man skall kunna hålla planerad takt med cellgiftskurerna. G-CSF kan också ges till en patient som har haft en svår infektion i samband med att neutrofilerna var mycket låga. Vid mobilisering av stamceller inför skörd används också G-CSF i lite högre dos; detta medför att stamcellerna ”lossnar” från benmärgen och kan skördas från blodet med en speciell teknik (aferes).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver G-CSF är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

G-CSF ingår i tema Tema hematologi