Gallstensoperation

Kallas också Galloperation

Senast ändrad 2017-07-13 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Vid mycket besvär av gallstensanfall eller vid komplikationer till gallstenssjukdomen kan det vara aktuellt att avlägsna gallblåsan genom operation, kolecystektomi, för att undvika mer bekymmer av gallstenarna. Efter en operation är produktionen av galla i levern oförändrad och gallan tömmer sig direkt i tarmen via djupa gallgången istället för att först lagras i gallblåsan.

En operation av gallblåsan, koecystektomi, kan antingen göras med titthålsoperation (laparoskopi) eller med "öppen operationsteknik".

Operation

Före behandlingen

Du ska sluta röka minst 6 veckor inför operationen. Att sluta röka har många positiva effekter och i detta sammanhang ger det dessutom bättre sårläkning och mindre risk för komplikationer i samband med operationen. Det är viktigt att hålla upp minst 6 veckor efter operationen för sårläkningseffekterna. Slutar du härefter för gott har du vunnit mycket för din hälsa!

Vid operationen blir du sövd. Därför behöver du vara fastande, oftast från midnatt kvällen innan. Du ska också duscha och tvätta sig med bakteriedödande medel två gånger inför operationen.

Om du äter p-piller eller har en benägenhet för att få blodproppar får du en blodproppsförebyggande spruta. Denna ska du fortsätta med i 5 dagar efter operationen.

Så går det till

Operationen görs vanligen med så kallad titthålsteknik. Det innebär att kirurgen för in en rörformad kamera och speciella instrument genom små hål i magen. Gas förs in för att skapa större utrymme. Gallgång och blodkärl stängs med metallclips och härefter lossas gallblåsan och tas ut genom ett av hålen. Därefter sys hudsåren igen. Operationen tar ungefär en timme. Trots att man börjar operationen med titthålsteknik kan man behöva avsluta med öppen teknik. Vanligen beror det på att du ser ut på ett sådant sätt inuti buken att det inte går att komma åt, eller för att det uppstått en blödning.

I samband med operationen röntgas gallvägarna för att se om det finns några kvarvarande stenar. Om det finns gallstenar kvar i gallgångarna tar kirurgen bort dessa på samma gång, oftast med något som kallas ERCP.

Operationen kan också göras öppet med ett större eller mindre snitt under höger revbensbåge.

Efter behandlingen

Oftast mår man ganska bra efter en gallstensoperation men man får vanligen stanna på sjukhuset till nästa dag ändå.

Det är naturligt med en del smärta efter operationen. Efter en titthålsoperation är det vanligt med smärta som strålar bak mot axlar och rygg. Smärtan är ofarlig, upplevs ofta som en rejäl träningsvärk och beror på att bukhålan under operationen varit utspänd av gas som retar bukväggen och diafragma. Det kan också göra ont och strama i såren. Smärtan brukar ge med sig efter 2-4 dagar och du får med dig mediciner och recept på läkemedel att använda de första dagarna hemma.

Illamående är relativt vanligt och snabbt övergående problem. Ofta beror det på sidoeffekter av narkosmedel. Några timmar efter operationen får du börja både dricka och äta.

Det är normalt att uppleva en viss trötthet de första dagarna men du bör ändå vara igång och röra på dig eftersom det minskar risken för komplikationer som lunginflammation och blodpropp.

Operationssåren är omlagda med ett speciellt plastförband som gör att du kan duscha. Skulle förbandet falla av efter 4-5 dagar så går det bra att duscha direkt på såren. För bäst kosmetiskt resultat bör du skydda ärren från solbestrålning de närmaste 6 månaderna, till exempel med hudfärgad tejp. Huden försluts med häftklamrar (agraffer) eller kirurgiska stygn.

Normal sjukskrivningstid efter titthålsoperation är 5-10 dagar. Det går bra att utföra ordinarie hushållssysslor när du kommer he.

Komplikationer och risker

Det finns risk för blödning och sårinfektion. En allvarlig men sällsynt komplikation är en skada på de djupa gallgångarna (ca 0,5%). Många upplever lite lösare avföring till följd av att galla rinner ner till tarmen mer kontinuerligt än när gallblåsan finns kvar. De flesta upplever att kroppen anpassar sig men för en liten andel blir det besvärande.

All kirurgi innebär en risk för komplikationer. Vid en galloperation finns risk för blödning eller läckage av galla, skada påp gallgångarna, risk för att gallsten skall ha fastnati gallgången samt infektion i bukhålan eller luftvägarna. Vid all kirurgi finns risk för blodproppsbildningar i benen eller lungan.

Om du får feber, plötsligt tilltagande buksmärta, nytillkomna andningsbesvär eller om du noterar gulfärgning av huden och ögonvitorna eller upplever något annat påtagligt som "inte stämmer" ska du:

  • vid akuta besvär söka akutmottagningen
  • vid mindra akuta besvär ringa kirurgmottagningen.
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Gallstensoperation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.